Zakupy online i stacjonarnie ~ Darmowa dostawa od 190 zł ~ 14 dni na zwrot ~ Wysyłka za granicę ~ Program premiowy ~ Co tydzień Królewski Czwartek -50% ~ Zapytaj o rabat VIP

Konkurs JESIEŃ W BIŻUTERII (zakończony)

Wyniki konkursu biżuteryjnego „JESIEŃ W BIŻUTERII”.

Wszystkie prace biorące udział w konkursie znajdziesz pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ

REGULAMIN KONKURSU „Jesień w biżuterii”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „JESIEŃ W BIŻUTERII” zwanego dalej Konkursem jest firma: royal-stone.pl Marek Górski z siedzibą w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego, ul. Mała 3, NIP: 592-179-68-29.
2. Celem Konkursu jest promocja marki Royal-Stone oraz twórców biżuterii hand-made.
3. Konkurs trwa od 30.10.2017 do 01.12.2017 roku.

4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13.11.2017 r. o godz. 10.00.

5. Publikacja albumu konkursowego w sieci facebook planowana jest na dzień 17.11.2017 r. a ogłoszenie wyników nastąpi 01.12.2017 r.

§ 2. Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która zgłosi do Konkursu własnoręcznie wykonaną pracę – BIŻUTERIĘ inspirowaną tematem „Jesień w biżuterii”. W dalszej części regulaminu osoba ta zwana jest „Uczestnikiem”. Poprzez Zgłoszenie do Konkursu rozumie się przesłanie fotografii biżuterii na wskazany w umowie adres mailowy Organizatora.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz osoby dla nich najbliższe.

§ 3. Warunki udziału w Konkursie

Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1. Zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Zgłoszenie przez Uczestnika pracy do Konkursu jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Przesłać na adres mailowy kalendarz@royal-stone.pl zdjęcie pracy biżuteryjnej. Zgłaszana praca nie musi być wykonana specjalnie na niniejszy konkurs. Można zgłosić prace biżuteryjne wykonane w dowolnym czasie o ile są inspirowane tematem jesieni.

3. Do Konkursu Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.
4. Wymagania dotyczące pracy, którą można zgłosić do konkursu określa § 4 Regulaminu.
5. Praca Konkursowa musi być nawiązaniem do tematu Konkursu. W przypadku nie korespondowania pracy Uczestnika z tematem Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia i nie przyjęcia pracy do Konkursu. Ostateczną decyzję dotyczącą zgodności pracy z tematem konkursowej inspiracji podejmuje Organizator.
6. Zgłaszana do Konkursu praca nie może obrażać uczuć innych, jak również naruszać tzw. „dobrego smaku”. W przypadku powstania wątpliwości decyzja o przyjęciu lub nie przyjęciu pracy do konkursu należy wyłącznie do Organizatora.
7. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice biżuteryjnej.

§ 4. Praca konkursowa

1. Zgłaszana do Konkursu praca musi stanowić BIŻUTERIĘ przeznaczoną dla LUDZI (kobiet, mężczyzn, dzieci). Pracę konkursową może stanowić klasyczna biżuteria typu: naszyjnik, wisior, broszka, pierścionek czy kolczyki lub OZDOBA BIŻUTERYJNA (wykonana w całości lub będąca aplikacją na buty, pasek, nakrycie głowy, ubranie, torebka, etui itp. przy wyraźnym zaznaczeniu w opisie który element, jeżeli jest on tylko częścią składową, jest wykonany przez Uczestnika własnoręcznie, a który jest gotowym elementem pozyskanym z innych źródeł).
Do Konkursu nie mogą być zgłoszone ozdoby biżuteryjne z przeznaczeniem dla zwierząt, lalek, przedmiotów ani elementy wystroju wnętrz.
2. Do Konkursu można zgłosić pojedynczą biżuterię (np. parę kolczyków) lub KOMPLET nie przekraczający 3 elementów (np. parę kolczyków wraz z bransoletką i naszyjnikiem). Konfiguracja kompletów jest dowolna i pozostaje do decyzji Uczestnika.

§ 5. Zgłoszenie do Konkursu

1. Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać najpóźniej do dnia 13.11.2017 do godz. 10.00. Zgłoszenia nadesłane po wskazanym wyżej terminie nie zostaną przyjęte.

2. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: kalendarz@royal-stone.pl

3. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) W tytule e-mail: Imię i Nazwisko Uczestnika oraz nazwę konkursu „Jesień w biżuterii”, np.: Anna_Kowalska_Jesień w biżuterii
b) W treści e-maila: – oświadczenie Uczestnika o treści zgodnej ze wzorem znajdującym się na końcu Regulaminu, w tym zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem.
c) W załączniku wiadomości e-mail: zdjęcie pracy (plik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika, np. Anna_Kowalska). Nieoznaczenie załącznika w podany sposób może spowodować zagubienie zdjęcia konkursowego, a w konsekwencji nie umieszczenie go w albumie konkursowym co jest jednoznaczne z nieprzyjęciem pracy do Konkursu.
UWAGA. W przypadku chęci zgłoszenia do Konkursu więcej prac niż jedną (maksymalna ilość 3) należy każdą z nich wysłać jako oddzielne zgłoszenie. Wówczas wskazane jest aby opisać zdjęcia np. Anna_Kowalska1.
4. Praca oraz zdjęcie przesłane przez Uczestnika na Konkurs nie może naruszać praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
W przypadku prac inspirowanych innymi pracami należy w treści zgłoszeniowego e-maila podać źródło inspiracji lub nazwę i autora tutoriala, na bazie którego powstała praca Konkursowa.
5. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik udziela tym samym Organizatorowi (oraz osobom/podmiotom współpracujących z Organizatorem) upoważnienia do nieodpłatnego korzystania z autorskich praw majątkowych do przesłanych zdjęć w celu ich wykorzystania w publikacjach związanych z Konkursem, jak również w innych publikacjach związanych z twórczością hand-made, w tym rozpowszechniania zarówno w formie drukowanej, jak też za pośrednictwem mediów elektronicznych (internet).
6. Uczestnik wyraża zgodę na obróbkę graficzną nadesłanego zdjęcia pracy konkursowej przez Organizatora w sposób dowolny w celu dostosowania do zamierzonej publikacji.

§ 6. Wymagania dotyczące zdjęć pracy

1. Przesłane przez Uczestnika zdjęcie powinno być możliwie najlepszej jakości. Praca może być prezentowana na dowolnie wybranym przez Uczestnika tle i w dowolnej inscenizacji (w tym także może być prezentowana na modelu/modelce), jednak musi prezentować pracę w sposób czytelny.
Oczekiwane parametry zdjęcia: – rozdzielczość min. 1500×1500 pikseli, – dostateczna ostrość, – brak nadmiernego prześwietlenia, – brak przesadnej obróbki graficznej pogarszającej jakość zdjęcia i czytelności uwidocznionej na nim pracy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy z konkursu jeśli uzna, że jakość nadesłanego zdjęcia jest niewystarczająca dla celów przygotowania konkursowej prezentacji.

§ 7. Sposób wyłonienia Zwycięzców

1. Zwycięzców wybierze Jury powołane przez Organizatora. W skład JURY wchodzi Dział Kreatywny Royal-Stone (Klaudiusz, Anna, Dorota, Agata). Jury wyłoni Zwycięzców spośród 20-tu najwyżej ocenionych przez Internautów prac opublikowanych w Albumie Konkursowym w serwisie Facebook. Jury weźmie pod uwagę sumaryczną ilość kliknięć w ikony „Lubię to”, „Super” oraz „WOW”). W kolejnym etapie spośród 20-tu wybranych przez Internautów prac Dział Kreatywny Royal-Stone wyłoni Zwycięzców oceniając powiązanie pracy z tematem Konkursu, jakość wykonania, walory artystyczne i techniczne oraz kreatywność.
2. Organizator może przyznać dodatkowo Wyróżnienia wybierając spośród wszystkich prac przyjętych do Konkursu.

§ 8. Nagrody w Konkursie

1. Organizator przewiduje następujące nagrody dla laureatów Konkursu:
I miejsce – bon na zakupy w sklepach Royal-Stone o wartości 300,00 zł, – karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu).
II miejsce – bon na zakupy w sklepach Royal-Stone o wartości 150,00 zł, – karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu),
III miejsce – bon na zakupy w sklepach Royal-Stone o wartości 100,00 zł, – karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu).
2. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia, a także przyznać miejsca równorzędne (ex aequo).
3. Bonu towarowego nie można wymienić na równowartość w pieniądzu. Nagrody w postaci bonu będą wysłane e-mailem w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

§ 9. Postanowienia dodatkowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia konkursowego i/lub eliminowania z Konkursu prac, które:
a) prezentowane są na zdjęciach o słabej jakości;
b) posiadają niskie walory artystyczne;
c) są niezgodne z zasadami Konkursu (np. nie mają nic wspólnego z tematem i wytycznymi wskazanym przez Organizatora);
d) zostały nadesłane po terminach wskazanych w niniejszym regulaminie;
e) w przypadku braku odpowiedzi Autora pracy na kontakt e-mail ze strony Organizatora w terminie 2 dni od chwili przesłania wiadomości;
f) w każdym innym przypadku wskazanym w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej ww.royal-stone.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie trwania Konkursu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi w miejscach publikacji Regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

DODATEK

Wzór informacji dodatkowej, którą należy zawrzeć w treści e-maila wraz z każdym zgłoszeniem pracy do Konkursu:
1. Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu „Jesień w biżuterii” i w pełni go akceptuję.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora (Royal-Stone.pl Marek Górski) oraz osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
4. Oświadczam, że praca zgłoszona do Konkursu została wykonana przeze mnie osobiście i nie narusza ona praw autorskich innych osób.
5. Oświadczam, że zdjęcie pracy przesłane przeze mnie do Konkursu nie narusza praw autorskich innych osób.

royal-stone.pl - wszelkie prawa zastrzeżone.

Powered by i-systems.pl

zamknij

Żeby zjeść, trzeba je mieć! Lubimy ciasteczka, więc i nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Jeśli Ty ich nie lubisz, to zawsze możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.