Zakupy online i stacjonarnie ~ Darmowa dostawa od 190 zł ~ 14 dni na zwrot ~ Wysyłka za granicę ~ Co tydzień Królewski Czwartek -50% ~ Zapytaj o rabat VIP

Konkurs Kalendarz Royal-Stone 2018 (zakończony)

Kalendarz biżuteryjny Royal-Stone na rok 2018 zawierający prace nagrodzone w konkursie, który odbył się w roku 2017.

Wyniki konkursu oraz wszystkie prace biorące udział w konkursie oraz prace nagrodzone znajdziesz na blogu pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ

Kalendarz biżuteryjny na rok 2018 zakupisz w sklepie Royal-Stone – KLIKNIJ TUTAJ

Regulamin Konkursu.

Contest rules regulations ENGLISH VERSION

Inspiracja nr 12 – temat: Chiny. Termin nadsyłania zgłoszeń 16.10.2017, godz. 10.00.

Inspiracja nr 11 – temat: Australia. Termin nadsyłania zgłoszeń 09.10.2017, godz. 10.00.

Inspiracja nr 10 – temat: Meksyk. Termin nadsyłania zgłoszeń 11.09.2017, godz. 10.00.

Inspiracja nr 9 – temat: Kenia. Termin nadsyłania zgłoszeń 21.08.2017, godz. 10.00.

Inspiracja nr 8 – temat: Hiszpania. Termin nadsyłania zgłoszeń 24.07.2017, godz. 10.00.

Inspiracja nr 7 – temat: Maroko. Termin nadsyłania zgłoszeń 03.07.2017, godz. 10.00.

Inspiracja nr 6 – temat: Rosja. Termin nadsyłania zgłoszeń 26.06.2017, godz. 10.00.

Inspiracja nr 5 – temat: USA. Termin nadsyłania zgłoszeń 29.05.2017, godz. 10.00.

Inspiracja nr 4 – temat: Indie. Termin nadsyłania zgłoszeń 22.05.2017, godz. 10.00.

Inspiracja nr 3 – temat: Polska. Termin nadsyłania zgłoszeń 24.04.2017, godz. 10.00.

Inspiracja nr 2 – temat: Holandia. Termin nadsyłania zgłoszeń 10.04.2017, godz. 10.00.

Inspiracja nr 1 – temat: Japonia. Termin nadsyłania zgłoszeń 06.03.2017, godz. 10.00.

REGULAMIN KONKURSUKALENDARZ ROYAL-STONE 2018”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Kalendarz Royal-Stone 2017” zwanego dalej „Konkursem” jest firma: royal-stone.pl Marek Górski z siedzibą w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego, ul. Mała 3, NIP: 592-179-68-29.
2. Celem Konkursu jest promocja marki Royal-Stone, twórców biżuterii hand-made oraz publikacja Kalendarza na rok 2018 z udziałem prac nagrodzonych w poszczególnych częściach Konkursu.
3. Konkurs trwa od 10.02.2017 do 7.11.2017 roku.

§ 2. Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która samodzielnie wykona i zgłosi do Konkursu pracę – BIŻUTERIĘ inspirowaną tematem i zdjęciem konkursowym. W dalszej części regulaminu osoba ta zwana jest „Uczestnikiem”.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz osoby dla nich najbliższe.
3. Dopuszczalny jest udział w Konkursie Uczestnika w wieku poniżej 18 roku życia, jednakże w takim przypadku niezbędne jest dołączenie pisemnej zgody jego prawnych opiekunów.

§ 3. Warunki udziału w Konkursie

Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1. Zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Zgłoszenie przez Uczestnika pracy do Konkursu jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Własnoręcznie wykonać pracę na podstawie wybranych przez siebie inspiracji konkursowych publikowanych przez Organizatora na stronie www.royal-stone.pl oraz w serwisie Facebook na fanpage’u https://www.facebook.com/fanpageroyalstone).
3. Zgłaszana przez Uczestnika praca winna zostać WYKONANA SPECJALNIE na niniejszy Konkurs (tj. po terminie ogłoszenia Konkursu). Praca nie może być przez Uczestnika opublikowana przed zgłoszeniem do Konkursu ani do momentu oficjalnej publikacji ALBUMU KONKURSOWEGO przez Organizatora. Po wspomnianej publikacji albumu, Uczestnik może publikować swoją pracę we wszelkich dostępnych mu kanałach internetowych (w tym udostępniać album Organizatora lub jego część).
4. Konkurs dzieli się na 12 konkursów cząstkowych. Uczestnik może wziąć udział w dowolnie wybranych przez siebie konkursach cząstkowych (inspiracjach). Oznacza to, że nie ma obowiązku brania udziału w każdym konkursie cząstkowym (inspiracji).
5. Do każdej inspiracji konkursowej (jednego konkursu cząstkowego) Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace. W przypadku gdy Uczestnik nadeśle więcej niż 3 prace do danej inspiracji, wówczas do Konkursu zostaną przyjęte tylko 3 z nich. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania samodzielnego wyboru prac w przypadku braku jednoznacznych wskazań ze strony Uczestnika.
Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu minimalnie 1 pracę i maksymalnie 36 prac, po 3 do każdej z 12-tu opublikowanych przez Organizatora inspiracji konkursowych.
5. Wymagania dotyczące pracy, którą można zgłosić do konkursu określa § 4 Regulaminu.
6. Praca Konkursowa musi być nawiązaniem do inspiracji konkursowej. W przypadku nie korespondowania pracy Uczestnika z opublikowaną przez Organizatora inspiracją konkursową (praca niezgodna z podanym przez Organizatora tematem) Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia i nie przyjęcia pracy do Konkursu. Ostateczną decyzję dotyczącą zgodności pracy z tematem konkursowej inspiracji podejmuje Organizator.
7. Zgłaszana do Konkursu praca nie może obrażać uczuć innych, jak również naruszać tzw. „dobrego smaku”. W przypadku powstania wątpliwości decyzja o przyjęciu lub nie przyjęciu pracy do konkursu należy wyłącznie do Organizatora.
8. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice biżuteryjnej.

§ 4. Praca konkursowa

1. Zgłaszana do Konkursu praca musi stanowić BIŻUTERIĘ przeznaczoną dla LUDZI (kobiet, mężczyzn, dzieci). Pracę konkursową może stanowić klasyczna biżuteria typu: naszyjnik, wisior, broszka, pierścionek czy kolczyki lub OZDOBA BIŻUTERYJNA (wykonana w całości lub będąca wachlarzem, fascynatorem albo aplikacją na buty, pasek, nakrycie głowy, ubranie itp. przy wyraźnym zaznaczeniu w opisie który element, jeżeli jest on tylko częścią składową, jest wykonany przez Uczestnika własnoręcznie, a który jest gotowym, pozyskanym z innych źródeł elementem). Do Konkursu nie mogą być zgłoszone ozdoby biżuteryjne z przeznaczeniem dla zwierząt, lalek, przedmiotów ani elementy wystroju wnętrz. Wyjątek od treści niniejszego punku określa § 4 pkt.3.
2. Do Konkursu można zgłosić pojedynczą biżuterię (np. parę kolczyków) lub KOMPLET nie przekraczający 2 elementów (np. parę kolczyków wraz z bransoletką). Konfiguracja kompletów jest dowolna i pozostaje do decyzji Uczestnika.
3. Do inspiracji konkursowej nr 5 której tematem jest “USA” oprócz ozdób o charakterze wymienionym w § 4 pkt.1 można zgłosić także prace mające formę tradycyjnych “łapaczy snów” i w takim przypadku prace te nie muszą stanowić “ozdoby osoby”, czyli biżuterii.

§ 5. Zgłoszenie do Konkursu i harmonogram zgłoszeń

1. Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać wyłącznie w terminach określonych przez Organizatora. Zgłoszenia nadesłane po wyznaczonych przez Organizatora terminach nie zostaną przyjęte.
2. Harmonogram publikacji inspiracji konkursowych oraz terminów nadsyłania zgłoszeń prac na podstawie poszczególnych inspiracji konkursowych:

Numer/nazwa inspiracji Data opublikowania inspiracji Termin zgłaszania prac konkursowych Data publikacji albumu konkursowego Ogłoszenie wyników
Inspiracja nr 1 – „JAPONIA” 10.02.2017 06.03.2017 (godz. 10.00) 10.03.2017 24.03.2017
Inspiracja nr 2 – “HOLANDIA” 13.03.2017 10.04.2017 (godz. 10.00) 14.04.2017 28.04.2017
Inspiracja nr 3 – “POLSKA” 16.03.2017 24.04.2017 (godz. 10.00) 03.05.2017 12.05.2017
Inspiracja nr 4 – “INDIE” 24.04.2017 22.05.2017 (godz. 10.00) 26.05.2017 07.06.2017
Inspiracja nr 5 – “USA” 27.04.2017 29.05.2017 (godz. 10.00) 02.06.2017 16.06.2017
Inspiracja nr 6 – “ROSJA” 29.05.2017 26.06.2017 (godz. 10.00) 30.06.2017 14.07.2017
Inspiracja nr 7 – “MAROKO” 31.05.2017 03.07.2017 (godz. 10.00) 07.07.2017 21.07.2017
Inspiracja nr 8 – “HISZPANIA” 23.06.2017 24.07.2017 (godz. 10.00) 28.07.2017 11.08.2017
Inspiracja nr 9 – “KENIA” 26.07.2017 21.08.2017 (godz. 10.00) 25.08.2017 08.09.2017
Inspiracja nr 10 – “MEKSYK” 02.08.2017 11.09.2017 (godz. 10.00) 15.09.2017 29.09.2017
Inspiracja nr 11 – “AUSTRALIA” 01.09.2017 09.10.2017 (godz. 10.00) 13.10.2017 27.10.2017
Inspiracja nr 12 – “CHINY” 18.09.2017 16.10.2017 (godz. 10.00) 20.10.2017 03.11.2017

3. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: kalendarz@royal-stone.pl
4. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) W tytule e-mail: Imię i Nazwisko Uczestnika oraz nazwę inspiracji, np.: Anna_Kowalska_Japonia
b) W treści e-maila:
oświadczenia Uczestnika o treści zgodnej ze wzorem znajdującym się na końcu Regulaminu, w tym zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem,wraz z informacjami dodatkowymi:
opis wskazujący związek pracy z tematem, czyli w jaki sposób zgłaszana do Konkursu praca, koresponduje z inspiracją konkursową,
określenie rodzaju biżuterii (np. bransoletka, komplet kolczyków z naszyjnikiem, itp.)
technika wykonania pracy,
czas wykonania pracy (w godzinach),
materiały użyte do wykonania pracy (opis ogólny bez podawania szczegółowych oznaczeń).
c) W załączniku wiadomości e-mail: zdjęcie pracy (plik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika, np. Anna_Kowalska). Nieoznaczenie załącznika w podany sposób może spowodować zagubienie zdjęcia konkursowego, a w konsekwencji nie umieszczenie go w albumie konkursowym.
UWAGA. W przypadku chęci zgłoszenia do jednego konkursu cząstkowego więcej prac niż jedną (maksymalna ilość 3) należy każdą z nich wysłać jako oddzielne zgłoszenie. Wówczas wskazane jest aby opisać zdjęcia np. Anna_Kowalska1.
5. Praca oraz zdjęcie przesłane przez Uczestnika na Konkurs nie może naruszać praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
W przypadku prac inspirowanych innymi pracami należy w treści zgłoszeniowego e-maila koniecznie podać źródło inspiracji lub nazwę i autora tutoriala, na bazie którego powstała praca konkursowa.
6. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik udziela tym samym Organizatorowi (oraz osobom/podmiotom współpracujących z Organizatorem) upoważnienia do nieodpłatnego korzystania z autorskich praw majątkowych do przesłanych zdjęć w celu ich wykorzystania w publikacjach związanych z Konkursem, jak również w innych publikacjach związanych z twórczością hand-made, w tym rozpowszechniania zarówno w formie drukowanej, jak też za pośrednictwem mediów elektronicznych (internet).
7. Uczestnik wyraża zgodę na obróbkę graficzną nadesłanego zdjęcia pracy konkursowej przez Organizatora w sposób dowolny w celu dostosowania do zamierzonej publikacji.

§ 6. Wymagania dotyczące zdjęć pracy

1. Przesłane przez Uczestnika zdjęcie powinno być możliwie najlepszej jakości, mieć jednolite tło (najbardziej wskazane jest tło w kolorze białym) i prezentować całą pracę w sposób umożliwiający jej właściwą ocenę przez konkursowe Jury. Dopuszczalne jest aby w tle znalazły się inne elementy dopełniające zdjęcie, które nie ograniczą jednak czytelności samej pracy. Zdjęcie nie może być wykonane na modelu/modelce. Zdjęcie musi obejmować całość biżuterii. Oczekiwane minimalne parametry zdjęcia: rozdzielczość min. 2000×2000 pikseli (wskazane i oczekiwane kadrowanie do kwadratu), 72 DPI, dobra ostrość zdjęcia, brak prześwietleń i nadmiernej obróbki graficznej pogarszającej jakość zdjęcia i czytelność uwidocznionej na nim pracy.
2.Po ogłoszeniu wyników poszczególnych etapów Konkursu Uczestnicy, których prace zajęły I, II oraz III miejsca zobowiązani są do skontaktowania się z Organizatorem w celu ustalenia czy zdjęcie pracy przesłane przez Uczestnika w zgłoszeniu konkursowym będzie wystarczające dla celów poligraficznych (tj. wykorzystania przy składzie i druku Kalendarza biżuteryjnego Royal-Stone na rok 2018). Z tego powodu zaleca się, aby Uczestnik zachował pracę konkursową do czasu ogłoszenia wyników etapu Konkursu w którym wziął udział na wypadek, gdyby zaszła konieczność wykonania dodatkowych zdjęć pracy.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji w drukowanej wersji Kalendarza Royal-Stone 2018 zdjęcia pracy laureatów Konkursu którzy zajęli I, II i III miejsca jeśli jednocześnie jakość nadesłanego zdjęcia będzie niewystarczająca dla celów poligraficznych, albo ujęcie lub inscenizacja/kolor tła pracy nie będą zgodne z założonym przez Organizatora projektem Kalendarza.

§ 7. Sposób wyłonienia Zwycięzców

1. Zwycięzców wybiera Jury powołane przez Organizatora. Jury będzie oceniać powiązanie pracy z tematem Konkursu, jakość wykonanej pracy, walory artystyczne i techniczne oraz kreatywność. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na fanpage’u www.facebook.com/fanpageroyalstone, jak też mogą być opublikowane w innych serwisach administrowanych przez Organizatora, a także przez osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem.
2. W związku z realizacją jednego z celów Konkursu – publikacji kalendarza biżuteryjnego rok 2018 – każdy z Uczestników w trakcie trwania konkursu może zająć tylko jeden raz I miejsce, a zdjęcie zwycięskiej pracy zostanie opublikowane jako zdjęcie główne na jednej z kart publikacji „Kalendarz Royal-Stone 2018”.
3. Informacja o wynikach Konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na fanpage’u (https://pl-pl.facebook.com/fanpageroyalstone oraz na blogu pod adresem www.blog.royal-stone.pl

§ 8. Nagrody w Konkursie

1. Organizator przewiduje następujące nagrody dla laureatów każdego z konkursów cząstkowych:
I miejsce – publikacja zdjęcia pracy w Kalendarzu Royal-Stone na rok 2018 (zdjęcie główne karty miesiąca), – bon na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 350,00 zł, – karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu).
Łączna ilość nagród: 12
II miejsce – publikacja zdjęcia pracy w Kalendarzu Royal-Stone na rok 2018 (zdjęcie małe) – bon na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 100,00 zł, – karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu),
Łączna ilość nagród: 12
III miejsce – publikacja zdjęcia pracy w Kalendarzu Royal-Stone na rok 2018 (zdjęcie małe) – bon na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 50,00 zł, – karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu).
Łączna ilość nagród: 12
Nagroda publiczności – bon na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 30,00 zł
(nagroda dla pracy, która zbierze najwięcej kliknięć „Lubię to” pod zdjęciem opublikowanym w albumie konkursowym na fanpage’u Royal-Stone)
Łączna ilość nagród: 12

Dodatkowo wśród Osób, które wzięły udział WE WSZYSTKICH 4 częściach Konkursu, a którym nie udało się zająć miejsca na podium (tj. I, II, III miejsca) Organizator wyłoni Twórcę, który otrzyma NAGRODĘ SPECJALNĄ – NIESPODZIANKĘ.

2. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia w każdym z tematów Konkursu, a także przyznać miejsca równorzędne (ex aequo).
3. Bonu towarowego nie można wymienić na równowartość w pieniądzu. Nagrody w postaci bonu będą wysłane e-mailem w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

§ 9. Ochrona praw autorskich

Mając na względzie poszanowanie własności intelektualnej jak również promowanie osób dla których tworzenie biżuterii jest pasją Organizator wprowadza następujące zasady postępowania w przypadku prac noszących znamiona plagiatu:
1. Organizator korzystając z posiadanej wiedzy, jak również ogólnodostępnych środków może weryfikować wszystkie nadsyłane prace pod kątem naruszenia praw autorskich.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w wyżej wskazanym zakresie Uczestnik może zostać poproszony o wykazanie autentyczności nadesłanej pracy np. poprzez przesłanie zdjęć z procesu jej tworzenia.
3. Uczestnik lub inna osoba nie będąca Uczestnikiem Konkursu w rozumieniu niniejszego regulaminu podejrzewająca iż którakolwiek z prac może stanowić plagiat powinna wskazać Organizatorowi źródło naruszonych praw autorskich oraz biżuterię, lub jej projekt stanowiącą przedmiot naruszenia własności intelektualnej.
4. W przypadku, gdyby naruszenie cudzej własności intelektualnej było oczywiste lub gdyby Uczestnik odmówił wykazania swoich praw autorskich albo argumenty przez niego przedstawione będą budziły wątpliwości Organizatora, wówczas Organizator ma prawo wyeliminować taką pracę na każdym etapie Konkursu.

§ 10. Postanowienia dodatkowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia konkursowego i/lub eliminowania z Konkursu prac, które:
a) prezentowane są na zdjęciach o słabej jakości i zdaniem Organizatora niewystarczającej do przygotowania estetycznej prezentacji konkursowej i/lub nie pozwalających na dokonanie na ich podstawie oceny pracy przez Członków Jury;
b) posiadają zdaniem Organizatora niskie walory artystyczne;
c) są niezgodne z zasadami Konkursu (np. nie mają nic wspólnego z tematem i wytycznymi wskazanym przez Organizatora lub gdy związek pracy z tematem inspiracji jest zdaniem Organizatora niejasny);
d) zostały nadesłane po terminach wskazanych w niniejszym regulaminie;
e) w przypadku braku odpowiedzi Autora pracy na kontakt e-mail ze strony Organizatora w terminie 2 dni od chwili przesłania wiadomości;
f) w każdym innym przypadku wskazanym w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej ww.royal-stone.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie trwania Konkursu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi w miejscach publikacji Regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

DODATEK. Wzór informacji dodatkowej, którą należy zawrzeć w treści e-maila wraz z każdym zgłoszeniem pracy do Konkursu:

1. Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu Kalendarz Royal-Stone 2018 i w pełni go akceptuję.
2. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora (Royal-Stone.pl Marek Górski) oraz osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu Kalendarz Royal-Stone 2017 zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
4. Oświadczam, że praca na Konkurs została wykonana przeze mnie osobiście i nie narusza ona praw autorskich innych osób.
5. Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca została wykonana specjalnie na Konkursu Kalendarz Royal-Stone 2018 na podstawie i po ogłoszeniu inspiracji konkursowej przez Organizatora i nie była wcześniej publikowana.
Oświadczam, że zdjęcie pracy przesłane przeze mnie do Konkursu nie narusza praw autorskich innych osób.
6. Praca nawiązuje do tematu konkursowej inspiracji poprzez: ......................
7. Praca konkursowa jest (określić rodzaj – bransoletka, kpl. naszyjnik z kolczykami, itp.)....
8. Praca została wykonana w technice…...................
9. Praca została wykonana w czasie (podać liczbę godzin):..............
10. Do pracy zostały wykorzystane następujące materiały: ..............
Oświadczenie dodatkowe dla osób zgłaszających pracę wykonaną na podstawie tutoriala (jeśli dotyczy).
11. Oświadczam, że praca Konkursowa została wykonana w oparciu o tutorial:................(nazwa)................ (autor)

Podpis: Imię i Nazwisko

royal-stone.pl - wszelkie prawa zastrzeżone.

Powered by i-systems.pl

zamknij

Żeby zjeść, trzeba je mieć! Lubimy ciasteczka, więc i nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Jeśli Ty ich nie lubisz, to zawsze możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.