Zakupy online i stacjonarnie ~ Darmowa dostawa od 190 zł ~ 14 dni na zwrot ~ Wysyłka za granicę ~ Program premiowy ~ Co tydzień Królewski Czwartek -50% ~ Zapytaj o rabat VIP

Konkurs Kalendarz Royal-Stone 2019 (zakończony)

Kalendarz biżuteryjny Royal-Stone na rok 2019 zawierający prace nagrodzone w konkursie, który odbył się w roku 2018.

Kalendarz biżuteryjny na rok 2019 zakupisz w sklepie Royal-Stone – KLIKNIJ TUTAJ


Inspiracja nr 4 – Zima. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej inspirowanej zimą przy użyciu przynajmniej 1 koloru z palety opublikowanej na grafice konkursowej. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1.10.2018 o godz. 10.00.

Inspiracja nr 3 – Jesień. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej inspirowanej jesienią przy użyciu przynajmniej 1 koloru z palety opublikowanej na grafice konkursowej. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30.07.2018 o godz. 10.00.

Inspiracja nr 2 – Lato. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej inspirowanej wiosną przy użyciu przynajmniej 1 koloru z palety opublikowanej na grafice konkursowej. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 04.06.2018 o godz. 10.00.

Inspiracja nr 1 – Wiosna. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej inspirowanej wiosną przy użyciu przynajmniej 1 koloru z palety opublikowanej na grafice konkursowej. Termin nadsyłania zgłoszeń 03.04.2018, godz. 10.00.

REGULAMIN KONKURSUKALENDARZ ROYAL-STONE 2019”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Kalendarz Royal-Stone 2019” zwanego dalej „Konkursem” jest firma: royal-stone.pl Marek Górski z siedzibą w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego, ul. Mała 3, NIP: 592-179-68-29.
2. Celem Konkursu jest promocja marki Royal-Stone, twórców biżuterii hand-made oraz publikacja Kalendarza na rok 2019 ilustrowanego nagrodzonymi pracami w poszczególnych częściach Konkursu.
3. Konkurs trwa od 02.02.2018 do 19.10.2018 roku.

§ 2. Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która samodzielnie wykona i zgłosi do Konkursu pracę do ogłoszonej przez Organizatora inspiracji konkursowej w jednej z kategorii:
Kategoria I – BEADING oraz haft koralikowy, tkactwo na krośnie z użyciem koralików.
Kategoria II – SUTASZ oraz haft bez użycia koralików, makrama, frywolitka, tkactwo bez koralików.
Kategoria IIIJUBILERSTWO, metaloplastyka, wire-wrapping, chain maille, biżuteria wykonana z glinek metali i mas plastycznych, żywic, drewna, skóry, ceramiki, kompozycje z elementów gotowych, biżuteria z materiałów z recyklingu.
W dalszej części Regulaminu osoba ta zwana jest „Uczestnikiem”.
Uwaga: w przypadku jeśli praca Uczestnika zostanie wykonana w technice innej niż wymienione wyżej lub w przypadku pytań związanych z Konkursem należy skontaktować się z Organizatorem drogą e-mail pisząc na adres: kalendarz@royal-stone.pl
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz osoby dla nich najbliższe.
3. Dopuszczalny jest udział w Konkursie Uczestnika w wieku poniżej 18 roku życia, jednakże w takim przypadku niezbędne jest dołączenie pisemnej zgody jego prawnych opiekunów.

§ 3. Warunki udziału w Konkursie

Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1. Zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Zgłoszenie przez Uczestnika pracy do Konkursu jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Własnoręcznie wykonać i zgłosić pracę do Konkursu do wybranych przez siebie inspiracji. Inspiracje będą ogłaszane przez Organizatora na stronie www.royal-stone.pl (na podstronie z Regulaminem) oraz w serwisie Facebook na fanpage’u https://www.facebook.com/fanpageroyalstone). Terminy nadsyłania zgłoszeń konkursowych określa §5 Regulaminu.
3. Zgłaszana przez Uczestnika praca winna zostać WYKONANA SPECJALNIE na niniejszy Konkurs (tj. po terminie ogłoszenia Konkursu i poszczególnych inspiracji konkursowych). Praca nie może być przez Uczestnika prezentowana przed zgłoszeniem do Konkursu, ani do momentu oficjalnej publikacji przez Organizatora ALBUMU KONKURSOWEGO. Po wspomnianej publikacji albumu Uczestnik może publikować swoją pracę we wszelkich dostępnych mu kanałach internetowych (w tym udostępniać album Organizatora lub jego część).
4. Konkurs dzieli się na 4 konkursy cząstkowe. Zadaniem każdego z 4 konkursów cząstkowych jest zaprojektowanie i wykonanie przez Uczestnika własnej propozycji biżuteryjnej na wiosnę, lato, jesień oraz zimę z użyciem wybranych kolorów (przynajmniej jednego) z palety opublikowanej przez Organizatora (lub z użyciem kolorów jak najbardziej zbliżonych).
W każdym konkursie cząstkowym Uczestnik może zgłosić prace biżuteryjne do wybranych przez siebie 3 kategorii wymienionych §2 pkt. 1 Regulaminu. Uczestnik może wybrać i zgłosić swoje prace do dowolnie wybranej części Konkursu.
5. Do każdej z 4 inspiracji Uczestnik może zgłosić maksymalnie 9 prac – czyli maksymalnie po 3 prace do każdej z kategorii. W przypadku gdy Uczestnik zgłosi więcej prac niż dopuszczalna ilość do jednej kategorii w danej inspiracji konkursowej Organizator dokona samodzielnego wyboru 3 prac.
Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu minimalnie 1 pracę i maksymalnie 36 prac.
6. Wymagania dotyczące pracy, którą można zgłosić do konkursu określa § 4 Regulaminu.
7. Zgłaszana do Konkursu praca nie może obrażać uczuć innych, jak również naruszać tzw. „dobrego smaku”. W przypadku powstania wątpliwości decyzja o przyjęciu lub nie przyjęciu pracy do konkursu należy wyłącznie do Organizatora.
8. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice biżuteryjnej, jednak Uczestnik zobowiązany jest wskazać w treści zgłoszenia do której kategorii konkursowej zgłasza pracę.

§ 4. Praca konkursowa

1. Zgłaszana do Konkursu praca musi stanowić BIŻUTERIĘ przeznaczoną dla LUDZI (kobiet, mężczyzn, dzieci). Pracę konkursową może stanowić klasyczna biżuteria typu: naszyjnik, wisior, broszka, pierścionek, kolczyki lub OZDOBA BIŻUTERYJNA: aplikacja na buty, pasek, nakrycie głowy, ubranie, torebka, etui itp. przy wyraźnym zaznaczeniu w opisie który element, jeżeli jest on tylko częścią składową, jest wykonany przez Uczestnika własnoręcznie, a który jest gotowym elementem pozyskanym z innych źródeł).
Do Konkursu nie mogą być zgłoszone ozdoby biżuteryjne z przeznaczeniem dla zwierząt, lalek, przedmiotów ani elementy wystroju wnętrz.
2. Praca Konkursowa musi nawiązywać do inspiracji konkursowej poprzez użycie przynajmniej jednego z wybranych przez Uczestnika kolorów z palety opublikowanej przez Organizatora (lub koloru/kolorów jak najbardziej zbliżonych).
3. Do Konkursu można zgłosić pojedynczą biżuterię (np. parę kolczyków) lub KOMPLET nie przekraczający 2 elementów (np. parę kolczyków wraz z bransoletką). Konfiguracja kompletów jest dowolna i pozostaje do decyzji Uczestnika.

§ 5. Zgłoszenie do Konkursu i harmonogram zgłoszeń

1. Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać wyłącznie w terminach określonych przez Organizatora. Zgłoszenia nadesłane po wyznaczonych przez Organizatora terminach nie zostaną przyjęte.
2. Harmonogram publikacji zadań konkursowych oraz terminów nadsyłania zgłoszeń prac:

Numer/nazwa inspiracji Data opublikowania inspiracji Termin zgłaszania prac konkursowych Data publikacji albumu konkursowego Ogłoszenie wyników
Inspiracja nr 1 – „WIOSNA” 02.02.2018 03.04.2018 (godz. 10.00) 13.04.2018 20.04.2018
Inspiracja nr 2 – “LATO” 03.04.2018 04.06.2018 (godz. 10.00) 15.06.2018 22.06.2018
Inspiracja nr 3 – “JESIEŃ” 05.06.2018 30.07.2018 (godz. 10.00) 10.08.2018 17.08.2018
Inspiracja nr 4 – “ZIMA” 30.07.2018 01.10.2018 (godz. 10.00) 12.10.2018 19.10.2018

3. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: kalendarz@royal-stone.pl
4. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) W tytule e-mail: Imię i Nazwisko Uczestnika, temat inspiracji (wiosna, lato, …) oraz nazwę kategorii, do której zgłaszana jest praca, np.: Anna Kowalska -Wiosna, Beading, Beata Kowalska – Wiosna, Jubilerstwo itp.
b) W treści e-maila:
oświadczenia Uczestnika o treści zgodnej ze wzorem znajdującym się na końcu Regulaminu, w tym zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem,wraz z informacjami dodatkowymi: – określeniem rodzaju biżuterii (np. bransoletka, komplet kolczyków z naszyjnikiem, itp.) – informacjami dotyczącymi techniki wykonania pracy, – informacjami o materiałach użytych do wykonania pracy (opis ogólny bez podawania szczegółowych oznaczeń).
c) W załączniku wiadomości e-mail: zdjęcie pracy (plik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika, np. Anna_Kowalska). Nieoznaczenie załącznika w podany sposób może spowodować zagubienie zdjęcia konkursowego, a w konsekwencji nie umieszczenie go w albumie konkursowym.
UWAGA. W przypadku chęci zgłoszenia do jednej z części Konkursu więcej niż jednej pracy należy każdą z nich wysłać w formie odrębnego zgłoszenia. Wskazane jest w takim przypadku opisanie zdjęcia w nazwie pliku także kolejnymi cyframi np. Anna_Kowalska_1, Anna_Kowalska_2, itp.
5. Praca oraz zdjęcie przesłane przez Uczestnika na Konkurs nie może naruszać praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
W przypadku prac inspirowanych innymi pracami należy w treści zgłoszeniowego e-maila koniecznie podać źródło inspiracji i autora, na bazie pracy którego powstała praca konkursowa.
6. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik tym samym udziela Organizatorowi (oraz osobom/podmiotom współpracujących z Organizatorem) upoważnienia do nieodpłatnego korzystania z autorskich praw majątkowych do przesłanych zdjęć w celu ich wykorzystania w publikacjach związanych z Konkursem, jak również w innych publikacjach związanych z twórczością hand-made, w tym rozpowszechniania zarówno w formie drukowanej, jak też za pośrednictwem mediów elektronicznych (internet).
7. Uczestnik wyraża zgodę na obróbkę graficzną nadesłanego zdjęcia pracy konkursowej przez Organizatora (oraz przez osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem) w sposób dowolny w celu dostosowania do zamierzonych publikacji.

§ 6. Wymagania dotyczące zdjęć pracy

1. Do zgłoszenia należy dodać w formie załączników 4 zdjęcia:
a) zdjęcie główne prezentujące pracę od strony przedniej – wymagana jakość tego zdjęcia pozwalająca na przygotowanie estetycznej prezentacji w Albumie konkursowym – szczegóły poniżej.
b) zdjęcie dodatkowe prezentujące pracę od tyłu (dopuszczalna słabsza jakość zdjęcia, jednak pozwalająca na ocenę wykończenia tyłu pracy).
c) Zdjęcie dodatkowe ilustrujące proces tworzenia (dopuszczalna słabsza jakość – zdjęcie do wglądu dla Organizatora).
d) zdjęcie dodatkowe prezentujące biżuterię na dowolnej modelce/ekspozytorze lub dowolnym przedmiocie prezentacyjnym (dopuszczalna słabsza jakość zdjęcia – zdjęcie do wglądu dla Organizatora).

2. Wymagania dotyczące zdjęcia głównego. Przesłane przez Uczestnika główne zdjęcie powinno być możliwie najlepszej jakości, mieć jednolite tło (najbardziej wskazane jest tło w kolorze białym) i prezentować całą pracę w sposób umożliwiający jej właściwą ocenę przez konkursowe Jury. Dopuszczalne jest aby w tle znalazły się inne elementy dopełniające zdjęcie, które nie ograniczą jednak czytelności samej pracy. Zdjęcie nie może być wykonane na modelu/modelce. Zdjęcie musi obejmować całość biżuterii. Oczekiwane minimalne parametry zdjęcia: rozdzielczość min. 2000×2000 pikseli (wskazane i oczekiwane kadrowanie do kwadratu), 72 DPI, dobra ostrość zdjęcia, brak prześwietleń i nadmiernej obróbki graficznej pogarszającej jakość zdjęcia i czytelność uwidocznionej na nim pracy.
Zdjęcia dodatkowe, o których mowa w pkt. 1 podpkt. b, c oraz d mogą być dowolnej jakości, jednakże o jakości wystarczającej do oceny wizualnej techniki i estetyki wykonania pracy, czyli wystarczające jest aby praca była na nich dobrze widoczna.

3. Po ogłoszeniu wyników poszczególnych konkursów cząstkowych Uczestnicy, których prace zajęły I, II oraz III miejsca zobowiązani są do skontaktowania się z Organizatorem w celu ustalenia czy zdjęcie przesłane przez Uczestnika w zgłoszeniu konkursowym będzie wystarczające dla celów poligraficznych (tj. wykorzystania przy składzie i druku Kalendarza biżuteryjnego Royal-Stone na rok 2019). Z tego powodu zaleca się, aby Uczestnik zachował pracę konkursową do czasu ogłoszenia wyników danego etapu Konkursu, w którym wziął udział na wypadek gdyby zaszła konieczność wykonania dodatkowych zdjęć pracy.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji w drukowanej wersji Kalendarza Royal-Stone 2019 zdjęcia pracy, którego jakość będzie niewystarczająca dla celów poligraficznych, albo ujęcie lub inscenizacja/kolor tła pracy nie będą zgodne z założonym przez Organizatora projektem graficznym Kalendarza.

§ 7. Sposób wyłonienia Zwycięzców

1. Zwycięzców wybiera Jury powołane przez Organizatora. Jury będzie oceniać powiązanie pracy z konkursową inspiracją, kreatywność, walory artystyczne i techniczne (jakość) wykonanej pracy. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na fanpage’u www.facebook.com/fanpageroyalstone, jak też mogą być opublikowane w innych serwisach administrowanych przez Organizatora, a także przez osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem.
2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na fanpage’u (https://pl-pl.facebook.com/fanpageroyalstone i/lub na blogu pod adresem www.blog.royal-stone.pl

§ 8. Nagrody w Konkursie

1. Organizator przewiduje następujące nagrody dla Laureatów każdego z 4 konkursów cząstkowych w każdej z 3 kategorii:
I miejsce – publikacja zdjęcia pracy w Kalendarzu Royal-Stone na rok 2019 (zdjęcie główne karty miesiąca), – bon na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 350,00 zł, – karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu).
Łączna ilość nagród w Konkursie: 12
II miejsce – publikacja zdjęcia pracy w Kalendarzu Royal-Stone na rok 2019 (zdjęcie małe) – bon na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 150,00 zł, – karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu),
Łączna ilość nagród w Konkursie: 12
III miejsce – publikacja zdjęcia pracy w Kalendarzu Royal-Stone na rok 2019 (zdjęcie małe) – bon na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 80,00 zł, – karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu).
Łączna ilość nagród w Konkursie: 12
Nagroda publiczności – bon na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 50,00 zł
(nagroda dla pracy, która zbierze największą sumę kliknięć „Lubię to”, „Super” i „WOW” pod zdjęciem opublikowanym w albumie konkursowym na fanpage’u Royal-Stone)
Łączna ilość nagród w Konkursie: 12

2. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia dla każdej z inspiracji konkursowych i kategorii, a także przyznać miejsca równorzędne na podium (ex aequo).
3. Bonu towarowego nie można wymienić na równowartość w pieniądzu. Nagrody w postaci bonu będą wysłane e-mailem w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

§ 9. Ochrona praw autorskich

Mając na względzie poszanowanie własności intelektualnej jak również promowanie osób dla których tworzenie biżuterii jest pasją Organizator wprowadza następujące zasady postępowania w przypadku prac noszących znamiona plagiatu:
1. Organizator korzystając z posiadanej wiedzy, jak również ogólnodostępnych środków może weryfikować wszystkie nadsyłane prace pod kątem autentyczności samodzielnego wykonania pracy oraz ewentualnego naruszenia praw autorskich.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w wyżej wskazanym zakresie Uczestnik może zostać poproszony o wykazanie autentyczności nadesłanej pracy np. poprzez przesłanie zdjęć z procesu jej tworzenia.
3. Uczestnik lub inna osoba nie będąca Uczestnikiem Konkursu w rozumieniu niniejszego regulaminu podejrzewająca iż którakolwiek z prac może stanowić plagiat powinna wskazać Organizatorowi źródło naruszonych praw autorskich oraz biżuterię, lub jej projekt stanowiącą przedmiot naruszenia własności intelektualnej.
4. W przypadku, gdyby naruszenie cudzej własności intelektualnej było oczywiste lub gdyby Uczestnik odmówił wykazania swoich praw autorskich albo argumenty przez niego przedstawione będą budziły wątpliwości Organizatora, wówczas Organizator ma prawo wyeliminować taką pracę z udziału w Konkursie na każdym jego etapie.

§ 10. Postanowienia dodatkowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia konkursowego i/lub eliminowania z Konkursu prac, które:
a) prezentowane są na zdjęciach o słabej jakości i zdaniem Organizatora niewystarczającej do przygotowania estetycznej prezentacji konkursowej i/lub nie pozwalających na dokonanie na ich podstawie oceny pracy przez Członków Jury;
b) posiadają zdaniem Organizatora niskie walory artystyczne;
c) są niezgodne z zasadami Konkursu (np. nie mają nic wspólnego z inspiracjami konkursowymi i wytycznymi Organizatora, lub gdy związek pracy z inspiracją jest zdaniem Organizatora niejasny);
d) zostały nadesłane po terminach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
e) w przypadku braku odpowiedzi Autora pracy na kontakt e-mail ze strony Organizatora w terminie 2 dni od chwili przesłania wiadomości;
f) w każdym innym przypadku wskazanym w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej ww.royal-stone.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie trwania Konkursu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi w miejscach publikacji Regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

DODATEK. Wzór informacji dodatkowej, którą należy zawrzeć w treści e-maila wraz z każdym zgłoszeniem pracy do Konkursu:

1. Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu Kalendarz Royal-Stone 2019 i w pełni go akceptuję.
2. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora (Royal-Stone.pl Marek Górski) oraz osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu Kalendarz Royal-Stone 2019 zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
4. Oświadczam, że praca na Konkurs została wykonana przeze mnie osobiście i nie narusza ona praw autorskich innych osób.
5. Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca została wykonana specjalnie na Konkursu Kalendarz Royal-Stone 2019 na podstawie i po ogłoszeniu inspiracji konkursowej przez Organizatora i nie była wcześniej publikowana.
Oświadczam, że zdjęcie pracy przesłane przeze mnie do Konkursu nie narusza praw autorskich innych osób.
6. Praca nawiązuje do zadania konkursowego …..... poprzez … (opis) ..................
7. Praca konkursowa jest (określić rodzaj – bransoletka, kpl. naszyjnik z kolczykami, itp.)....
8. Praca została wykonana w technice…...................
9. Do pracy zostały wykorzystane następujące materiały: ..............

Oświadczenie dodatkowe dla osób zgłaszających pracę wykonaną na podstawie tutoriala (jeśli dotyczy).
10. Oświadczam, że praca Konkursowa została wykonana w oparciu o tutorial :................(nazwa)................ (autor)

Podpis: Imię i Nazwisko

royal-stone.pl - wszelkie prawa zastrzeżone.

Powered by i-systems.pl

zamknij

Żeby zjeść, trzeba je mieć! Lubimy ciasteczka, więc i nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Jeśli Ty ich nie lubisz, to zawsze możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.