Zakupy online i stacjonarnie ~ Darmowa dostawa od 190 zł ~ 14 dni na zwrot ~ Wysyłka za granicę ~ Co tydzień Królewski Czwartek -50% ~ Zapytaj o rabat VIP

Konkurs Kalendarz Royal-Stone 2021


Inspiracja nr 12 – Śnieżynka. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej, w której wykorzystają motyw gwiazdki śniegu. W pracy konkursowej dopuszczalne jest wykorzystanie półfabrykatów w dowolnie wybranych kolorach. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26.10.2020 r. o godz. 10.00.

Inspiracja nr 11 – Chwosty i frędzle. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej, w której wykorzystają chwosty i/lub frędzle w dowolnie wybranej kolorystyce. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 05.10.2020 r. o godz. 10.00.

Inspiracja nr 10 – Korona. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej inspirowanej koroną o dowolnym kształcie i w dowolnie wybranej kolorystyce. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14.09.2020 r. o godz. 10.00.

Inspiracja nr 9 – Witraż. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej inspirowanej dowolną formą witrażową, w dowolnie wybranych kolorach. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17.08.2020 r. o godz. 10.00.

Inspiracja nr 8 – Zwierciadło. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej inspirowanej motywem zwierciadła widocznego na zdjęciu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20.07.2020 r. o godz. 10.00.

Inspiracja nr 7 – Kredki. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej inspirowanej formą i kolorami kredek. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22.06.2020 r. o godz. 10.00.

Inspiracja nr 6 – Origami. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej inspirowanej dowolną formą origami, w dowolnie wybranej przez siebie kolorystyce. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 01.06.2020 r. o godz. 10.00.

Inspiracja nr 5 – Pióro. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej inspirowanej formą dowolnego ptasiego pióra, w dowolnie wybranej przez siebie kolorystyce. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11.05.2020 r. o godz. 10.00.

Inspiracja nr 4 – Klucz. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej inspirowanej motywem klucza w dowolnie wybranej przez siebie kolorystyce. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20.04.2020 r. o godz. 10.00.

Inspiracja nr 3 – Filiżanka. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej inspirowanej kształtami i/lub kolorami widocznymi na zdjęciu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30.03.2020 r. o godz. 10.00.

Inspiracja nr 2 – Wachlarz. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej inspirowanej dowolnym wachlarzem, w dowolnie wybranej przez siebie kolorystyce. Praca konkursowa musi w rozpoznawalny sposób nawiązywać do tematu inspiracji. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 09.03.2020 r. o godz. 10.00.

Inspiracja nr 1 – Kompas. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej inspirowanej zdjęciem inspiracji, której motywem głównym jest kompas. Praca konkursowa musi w rozpoznawalny sposób nawiązywać do inspiracyjnego zdjęcia. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17.02.2020 r. o godz. 10.00.

REGULAMIN KONKURSUKALENDARZ ROYAL-STONE 2021”

§1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Konkursu „Kalendarz Royal-Stone 2021” zwanego dalej „Konkursem” jest firma Royal-Stone z siedzibą w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego, ul. Mała 3.
2. Celem Konkursu jest promocja marki Royal-Stone i twórców biżuterii hand-made, oraz publikacja Kalendarza na rok 2021 z udziałem zdjęć prac nagrodzonych w poszczególnych częściach Konkursu.
3. Konkurs trwa od 24.01.2020 do 04.11.2020 roku i jego tematem przewodnim są “Rzeczy”.

§2. Uczestnicy.

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która samodzielnie wykona i zgłosi do Konkursu pracę – BIŻUTERIĘ inspirowaną zdjęciem konkursowym. W dalszej części Regulaminu osoba ta zwana jest „Uczestnikiem”.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz osoby dla nich najbliższe.
3. Dopuszczalny jest udział w Konkursie Uczestnika w wieku poniżej 18 roku życia, jednakże w takim przypadku niezbędne jest dołączenie pisemnej zgody jego prawnych opiekunów (do zgłoszenia należy dołączyć skan zgody prawnego Opiekuna).

§3. Warunki udziału w Konkursie.

Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1. Zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Zgłoszenie przez Uczestnika pracy do Konkursu jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Własnoręcznie wykonać pracę na podstawie wybranych przez siebie inspiracji konkursowych publikowanych przez Organizatora na stronie www.royal-stone.pl oraz w serwisie Facebook na fanpage https://www.facebook.com/fanpageroyalstone).
3. Zgłaszana przez Uczestnika praca winna zostać WYKONANA SPECJALNIE na niniejszy Konkurs (tj. po terminie ogłoszenia Konkursu). Zdjęcie pracy konkursowej nie może być przez Uczestnika opublikowane przed zgłoszeniem do Konkursu, ani do momentu oficjalnej publikacji ALBUMU KONKURSOWEGO przez Organizatora. Po publikacji albumu Uczestnik może publikować swoją pracę we wszelkich dostępnych mu kanałach internetowych (w tym udostępniać album Organizatora lub jego część).
4. Konkurs dzieli się na 12 konkursów cząstkowych. Uczestnik może wziąć udział w dowolnie wybranych przez siebie konkursach cząstkowych (inspiracjach). Oznacza to, że nie ma obowiązku brania udziału w każdym konkursie cząstkowym (inspiracji).
5. Do każdej inspiracji konkursowej (jednego konkursu cząstkowego) Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace. W przypadku gdy Uczestnik nadeśle więcej niż 3 prace do danej inspiracji, wówczas do Konkursu zostaną przyjęte tylko trzy z nich. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania samodzielnego wyboru prac, w przypadku braku jednoznacznych wskazań ze strony Uczestnika.
Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu minimalnie 1 pracę a maksymalnie 36 prac, po 3 do każdej z 12-tu opublikowanych przez Organizatora inspiracji konkursowych.
6. Wymagania dotyczące pracy, którą można zgłosić do konkursu określa § 4 Regulaminu.
7. Zgłaszana do Konkursu praca nie może naruszać tzw. „dobrego smaku”, jak również obrażać uczuć innych. W przypadku powstania wątpliwości decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu pracy do konkursu należy wyłącznie do Organizatora.
8. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice biżuteryjnej.

§4. Praca konkursowa.

Zgłaszana do Konkursu praca musi stanowić BIŻUTERIĘ przeznaczoną dla LUDZI (kobiet, mężczyzn, dzieci). Pracę konkursową może stanowić klasyczna biżuteria typu: naszyjnik, wisior, broszka, brelok, pierścionek czy kolczyki lub OZDOBA BIŻUTERYJNA (wykonana w całości lub będąca wachlarzem, fascynatorem albo aplikacją na buty, pasek, nakrycie głowy, ubranie itp. przy wyraźnym zaznaczeniu w opisie który element, jeżeli jest on tylko częścią składową, jest wykonany przez Uczestnika własnoręcznie, a który jest gotowym, pozyskanym z innych źródeł elementem). Do Konkursu nie mogą być zgłoszone ozdoby biżuteryjne z przeznaczeniem dla zwierząt, lalek, przedmiotów ani elementy wystroju wnętrz.
2. Praca Konkursowa musi nawiązywać do inspiracji konkursowej w sposób wskazany w opisie inspiracji. W przypadku nie korespondowania pracy Uczestnika z opublikowaną przez Organizatora inspiracją konkursową (praca niezgodna z podanym przez Organizatora tematem) Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia i nie przyjęcia pracy do Konkursu. Ostateczną decyzję dotyczącą zgodności pracy z tematem konkursowej inspiracji podejmuje Organizator, bez obowiązku podania uzasadnienia swojej decyzji.
3. Do Konkursu można zgłosić pojedynczą biżuterię (np. parę kolczyków) lub KOMPLET nie przekraczający 2 elementów (np. parę kolczyków wraz z bransoletką). Konfiguracja kompletów jest dowolna i pozostaje do decyzji Uczestnika.

§5. Zgłoszenie do Konkursu i konkursowy harmonogram.

1. Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać wyłącznie w terminach określonych przez Organizatora. Zgłoszenia nadesłane po wyznaczonych przez Organizatora terminach nie zostaną przyjęte.
2. Harmonogram publikacji inspiracji konkursowych oraz terminów nadsyłania zgłoszeń prac na podstawie poszczególnych inspiracji konkursowych:

Numer/nazwa inspiracji Data opublikowania inspiracji Termin zgłaszania prac konkursowych Data publikacji albumu konkursowego Ogłoszenie wyników
Inspiracja nr 1 – “KOMPAS” 24.01.2020 17.02.2020 (godz. 10.00) 21.02.2020 28.02.2020
Inspiracja nr 2 – “WACHLARZ” 14.02.2020 09.03.2020 (godz. 10.00) 13.03.2020 20.03.2020
Inspiracja nr 3 – “FILIŻANKA” 06.03.2020 30.03.2020 (godz. 10.00) 03.04.2020 09.04.2020
Inspiracja nr 4 – “KLUCZ” 27.03.2020 20.04.2020 (godz. 10.00) 24.04.2020 30.04.2020
Inspiracja nr 5 – “PIÓRO” 17.04.2020 11.05.2020 (godz. 10.00) 15.05.2020 22.05.2020
Inspiracja nr 6 – “ORIGAMI” 08.05.2020 01.06.2020 (godz. 10.00) 05.06.2020 10.06.2020
Inspiracja nr 7 – “KREDKI” 29.05.2020 22.06.2020 (godz. 10.00) 26.06.2020 03.07.2020
Inspiracja nr 8 – “ZWIERCIADŁO” 19.06.2020 20.07.2020 (godz. 10.00) 24.07.2020 31.07.2020
Inspiracja nr 9 – “WITRAŻ” 17.07.2020 17.08.2020 (godz. 10.00) 21.08.2020 28.08.2020
Inspiracja nr 10 – “KORONA” 14.08.2020 14.09.2020 (godz. 10.00) 18.09.2020 25.09.2020
Inspiracja nr 11 “CHWOSTY I FRĘDZLE” 11.09.2020 05.10.2020 (godz. 10.00) 09.10.2020 16.10.2020
Inspiracja nr 12 “ŚNIEŻYNKA” 02.10.2020 26.10.2020 (godz. 10.00) 30.10.2020 04.11.2019

3. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: kalendarz@royal-stone.pl
4. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) W tytule e-mail: Imię i Nazwisko Uczestnika oraz nazwę inspiracji, np.: Anna_Kowalska_Kompas
b) W treści e-maila: – oświadczenia Uczestnika o treści zgodnej ze wzorem znajdującym się na końcu Regulaminu, w tym zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem, – określenie rodzaju biżuterii (np. bransoletka, komplet kolczyków z naszyjnikiem, itp.),
-technika wykonania pracy;
c) W załączniku wiadomości e-mail: zdjęcie pracy (plik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika, np. Anna_Kowalska). Nieoznaczenie załącznika w podany sposób może spowodować zagubienie zdjęcia konkursowego i w konsekwencji nie umieszczenie go w albumie konkursowym.
UWAGA. W przypadku chęci zgłoszenia do jednego konkursu cząstkowego więcej prac niż jedną (maksymalna ilość 3) należy każdą z nich wysłać jako oddzielne zgłoszenie. Wówczas wskazane jest aby opisać zdjęcia np. Anna_Kowalska1.
5. Praca oraz zdjęcie przesłane przez Uczestnika na Konkurs nie może naruszać praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
W przypadku prac inspirowanych innymi dziełami należy w treści zgłoszeniowego e-maila koniecznie podać źródło inspiracji lub nazwę i autora tutoriala, na bazie którego powstała praca konkursowa.
6. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik udziela tym samym Organizatorowi (oraz osobom/podmiotom współpracujących z Organizatorem) upoważnienia do nieodpłatnego korzystania z autorskich praw majątkowych do przesłanych zdjęć w celu ich wykorzystania w publikacjach związanych z Konkursem, jak również w innych publikacjach związanych z twórczością hand-made, w tym rozpowszechniania zarówno w formie drukowanej jak też za pośrednictwem mediów elektronicznych (internet). Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora (Imię, Nazwisko oraz adresy do administrowanych przez Uczestnika stron/profili w sieci www) oraz upoważnia do umieszczania tych danych i ich rozpowszechniania we wszelkich publikacjach w formie drukowanej oraz elektronicznej. W przypadku cofnięcia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przed ogłoszeniem wyników Konkursu zgłoszona przez niego praca zostanie wyłączona z Konkursu.
7. Uczestnik wyraża zgodę na obróbkę graficzną nadesłanego zdjęcia pracy konkursowej przez Organizatora w sposób dowolny w celu dostosowania do zamierzonej publikacji.

§6. Wymagania dotyczące zdjęć pracy.

1. Przesłane przez Uczestnika zdjęcie powinno być możliwie najlepszej jakości, mieć jednolite tło (najbardziej wskazane jest tło w kolorze białym) i prezentować na zdjęciu całą pracę w sposób umożliwiający jej właściwą ocenę przez konkursowe Jury. Dopuszczalne jest aby w tle znalazły się inne elementy dopełniające zdjęcie, które nie ograniczą jednak czytelności samej pracy ani w żaden sposób jej nie przysłonią. Zdjęcie nie może być wykonane na modelu/modelce. Zdjęcie powinno obejmować całość biżuterii. Oczekiwane minimalne parametry zdjęcia: rozdzielczość min. 2000×2000 pikseli (wskazane kadrowanie do kwadratu), 72 DPI, dobra ostrość zdjęcia, brak prześwietleń i nadmiernej obróbki graficznej pogarszającej jakość zdjęcia i czytelność uwidocznionej na nim pracy.
2.Po ogłoszeniu wyników poszczególnych etapów Konkursu Uczestnicy, których prace zajęły I miejsce zobowiązani są do skontaktowania się z Organizatorem w celu ustalenia czy zdjęcie pracy przesłane przez Uczestnika w zgłoszeniu konkursowym będzie wystarczające dla celów poligraficznych (tj. wykorzystania przy składzie i druku Kalendarza biżuteryjnego Royal-Stone na rok 2021). Z tego powodu zaleca się, aby Uczestnik zachował pracę konkursową do czasu ogłoszenia wyników etapu Konkursu, w którym wziął udział na wypadek, gdyby zaszła konieczność wykonania dodatkowych zdjęć pracy.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji w drukowanej wersji Kalendarza Royal-Stone 2021 zdjęcia pracy laureatów Konkursu którzy zajęli I, II i III miejsca jeśli jednocześnie jakość nadesłanego zdjęcia będzie niewystarczająca dla celów poligraficznych, albo ujęcie lub inscenizacja/kolor tła pracy nie będą zgodne z założonym przez Organizatora projektem Kalendarza.

§7. Sposób wyłonienia Zwycięzców.

1. Zwycięzców każdego z etapów Konkursu wybiera Jury powołane przez Organizatora.
W jego skład wchodzą:
stali Członkowie przedstawieni w chwili otwarcia Konkursu oceniający prace Uczestników we wszystkich trzynastu etapach;
Zwycięzcy (zdobywcy I, II oraz III miejsca) ubiegłorocznej edycji Konkursu Kalendarz Royal-Stone 2020 (jeśli nie wzięli udziału w Konkursie dla danej inspiracji).
Przy ustalaniu wyników Konkursu dla danej inspiracji do obrad Jury zaprosimy Zwycięzców ubiegłorocznej edycji Konkursu, których prace ozdobiły kartę w Kalendarzu biżuteryjnym Royal-Stone na rok 2020 w miesiącu o numerze zgodnym z numerem tegorocznej inspiracji. Np. przy rozstrzyganiu wyników I inspiracji konkursowej „Kompas” do Grona Jury zaproszeni zostaną Autorzy, których prace zostały opublikowane na karcie Kalendarza Royal-Stone 2020 w miesiącu styczniu, itd.
2. Jury będzie oceniać powiązanie pracy z tematem Konkursu, jakość wykonanej pracy, walory artystyczne i techniczne oraz kreatywność. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na fanpage www.facebook.com/fanpageroyalstone, jak też mogą być opublikowane w innych serwisach administrowanych przez Organizatora, a także przez osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem.
3. Każdy z Uczestników w trakcie trwania Konkursu może zająć tylko jeden raz I miejsce, a zdjęcie zwycięskiej pracy zostanie opublikowane jako zdjęcie główne na jednej z kart publikacji “Kalendarz biżuteryjny Royal-Stone 2021”.
4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na fanpage (https://pl-pl.facebook.com/fanpageroyalstone) w datach podanych w tabeli w § 5. W późniejszym terminie wyniki Konkursu zostaną opublikowane również na blogu pod adresem www.blog.royal-stone.pl

§8. Nagrody w Konkursie.

1. Organizator przewiduje następujące nagrody dla Laureatów każdego z konkursów cząstkowych:
I miejsce – publikacja zdjęcia pracy w Kalendarzu Royal-Stone na rok 2021 (zdjęcie główne karty miesiąca), – bon na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 350,00 zł, – karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu).
Łączna ilość nagród: 12
II miejsce – publikacja zdjęcia pracy w Kalendarzu Royal-Stone na rok 2021 (zdjęcie małe) – bon na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 100,00 zł, – karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu).
Łączna ilość nagród: 12
III miejsce – publikacja zdjęcia pracy w Kalendarzu Royal-Stone na rok 2021 (zdjęcie małe) – bon na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 50,00 zł, – karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu).
Łączna ilość nagród: 12
Nagroda publiczności – bon na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 50,00 zł (nagroda dla pracy, która zbierze najwięcej kliknięć „Lubię to” (łącznie z pozostałymi pozytywnymi emotkami) pod zdjęciem opublikowanym w albumie konkursowym na fanpage Royal-Stone)
Łączna ilość nagród: 12
2. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia w każdym z tematów Konkursu, a także przyznać miejsca równorzędne (ex aequo).
3. Bonu towarowego nie można wymienić na równowartość w pieniądzu. Nagrody w postaci bonu będą wysłane e-mailem w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

§9. Ochrona praw autorskich.

Mając na względzie poszanowanie własności intelektualnej jak również promowanie osób dla których tworzenie biżuterii jest pasją Organizator wprowadza następujące zasady postępowania w przypadku prac noszących znamiona plagiatu:
1. Organizator korzystając z posiadanej wiedzy, jak również ogólnodostępnych środków może weryfikować wszystkie nadsyłane prace pod kątem naruszenia praw autorskich.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w wyżej wskazanym zakresie Uczestnik może zostać poproszony o wykazanie autentyczności nadesłanej pracy np. poprzez przesłanie zdjęć z procesu jej tworzenia.
3. Uczestnik lub inna osoba nie będąca Uczestnikiem Konkursu w rozumieniu niniejszego regulaminu podejrzewająca iż którakolwiek z prac może stanowić plagiat powinna wskazać Organizatorowi źródło naruszonych praw autorskich oraz biżuterię, lub jej projekt stanowiącą przedmiot naruszenia własności intelektualnej.
4. W przypadku, gdyby naruszenie cudzej własności intelektualnej było oczywiste lub gdyby Uczestnik odmówił wykazania swoich praw autorskich albo argumenty przez niego przedstawione będą budziły wątpliwości Organizatora, wówczas Organizator ma prawo wyeliminować taką pracę na każdym etapie Konkursu.

§10. Postanowienia dodatkowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia konkursowego i/lub eliminowania z Konkursu prac, które:
a) prezentowane są na zdjęciach o słabej jakości i zdaniem Organizatora niewystarczającej do przygotowania estetycznej prezentacji konkursowej i/lub nie pozwalających na dokonanie na ich podstawie oceny pracy przez Członków Jury;
b) posiadają zdaniem Organizatora niskie walory artystyczne;
c) są niezgodne z zasadami Konkursu (np. nie mają nic wspólnego z tematem i wytycznymi wskazanym przez Organizatora lub gdy związek pracy z tematem inspiracji jest zdaniem Organizatora niejasny);
d) zostały nadesłane po terminach wskazanych w niniejszym regulaminie;
e) w przypadku braku odpowiedzi Autora pracy na kontakt e-mail ze strony Organizatora w terminie 2 dni od chwili przesłania wiadomości;
f) w każdym innym przypadku wskazanym w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.royal-stone.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie trwania Konkursu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi w miejscach publikacji Regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

DODATEK. Wzór informacji dodatkowej, którą należy zawrzeć w treści e-maila wraz z każdym zgłoszeniem pracy do Konkursu:

1. Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu Kalendarz Royal-Stone 2021 i w pełni go akceptuję.
2. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora (Royal-Stone) oraz osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu Kalendarz Royal-Stone 2021.
4. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
5. Oświadczam, że praca na Konkurs została wykonana przeze mnie osobiście i nie narusza ona praw autorskich innych osób.
6. Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca została wykonana specjalnie na Konkursu Kalendarz Royal-Stone 2021 na podstawie inspiracji konkursowej i po jej ogłoszeniu przez Organizatora i nie była wcześniej publikowana.
Oświadczam, że zdjęcie pracy przesłane przeze mnie do Konkursu nie narusza praw autorskich innych osób.
7. Pracą konkursowa jest biżuteria w postaci: (określić rodzaj – bransoletka, kpl. naszyjnik z kolczykami, itp.)...........
8. Praca została wykonana w technice…...............
Oświadczenie dodatkowe dla osób zgłaszających pracę wykonaną na podstawie tutoriala (jeśli dotyczy).
9. Oświadczam, że praca Konkursowa została wykonana w oparciu o tutorial:................(nazwa)................ (autor)
Podpis: Imię i Nazwisko

royal-stone.pl - wszelkie prawa zastrzeżone.

Powered by i-systems.pl

zamknij

Żeby zjeść, trzeba je mieć! Lubimy ciasteczka, więc i nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Jeśli Ty ich nie lubisz, to zawsze możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.