Zakupy online i stacjonarnie ~ Darmowa dostawa od 190 zł ~ 14 dni na zwrot ~ Wysyłka za granicę ~ Co tydzień Królewski Czwartek -50% ~ Zapytaj o rabat VIP

Konkurs Kalendarz Royal-Stone 2023

Inspiracja nr 12 – ŻAR PTAK. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej, inspirowanej bajką “Żar Ptak”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24.10.2022 r. o godz. 10.00.

Inspiracja nr 11 – POCAHONTAS. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej, inspirowanej bajką “Pocahontas”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 03.10.2022 r. o godz. 10.00.

Inspiracja nr 10 – KRÓLEWNA ŚNIEŻKA. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej, inspirowanej bajką “Królewna Śnieżka”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12.09.2022 r. o godz. 10.00.

Inspiracja nr 9 – MAŁA SYRENKA. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej, inspirowanej bajką “Mała Syrenka”. Termin nadsyłania zgłoszeń (wydłużony) upływa 29.08.2022 r. o godz. 10.00.

Inspiracja nr 8 – JAŚ I MAŁGOSIA. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej, inspirowanej bajką “Jaś i Małgosia”. Termin nadsyłania zgłoszeń (przedłużony) upływa 8.08.2022 r. o godz. 10.00.

Inspiracja nr 7 – MULAN. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej, inspirowanej bajką “Mulan”. Termin nadsyłania zgłoszeń (wydłużony) upływa 11.07.2022 r. o godz. 10.00.

Inspiracja nr 6 – LAMPA ALLADYNA. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej, inspirowanej bajką “Lampa Alladyna”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13.06.2022 r. o godz. 10.00.

Inspiracja nr 5 – PAN TWARDOWSKI. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej, inspirowanej bajką “Pan Twardowski”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16.05.2022 r. o godz. 10.00.

Inspiracja nr 4 – KOPCIUSZEK. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej, inspirowanej adaptacją bajki “Kopciuszek” dokonaną przez braci W. i J. Grimm. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25.04.2022 r. o godz. 10.00.

Inspiracja nr 3 – KRÓLOWA ŚNIEGU. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej inspirowanej treścią bajki H. Ch. Andersena “Królowa Śniegu”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4.04.2022 r. o godz. 10.00.

Inspiracja nr 2 – CALINECZKA. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej inspirowanej treścią bajki H. Ch. Andersena “Calineczka”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14.03.2022 r. o godz. 10.00.

Inspiracja nr 1 – OŁOWIANY ŻOŁNIERZYK. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie swojej propozycji biżuteryjnej inspirowanej treścią bajki H. Ch. Andersena “Ołowiany żołnierzyk”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21.02.2022 r. o godz. 10.00.

REGULAMIN KONKURSUKALENDARZ ROYAL-STONE 2023”

§1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Konkursu „Kalendarz Royal-Stone 2023” zwanego dalej „Konkursem” jest firma Royal-Stone z siedzibą w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego, ul. Mała 3.
2. Celem Konkursu jest promocja marki Royal-Stone i twórców biżuterii handmade oraz publikacja Kalendarza na rok 2023 z udziałem zdjęć prac nagrodzonych w poszczególnych częściach Konkursu.
3. Konkurs trwa od 24.01.2022 do 4.11.2022 roku. Tematem przewodnim konkursu są BAJKI NASZEGO DZIECIŃSTWA”.
4. Ogłaszanie tematów inspiracji będzie następować w 4 częściach po 3 tematy w każdej części zgodnie z harmonogramem(§5, pkt. 2).

§2. Uczestnicy.

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która samodzielnie wykona i zgłosi do Konkursu pracę – BIŻUTERIĘ inspirowaną tematem konkursowym. W dalszej części Regulaminu osoba ta zwana jest „Uczestnikiem”.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz osoby dla nich najbliższe.
3. Dopuszczalny jest udział w Konkursie Uczestnika w wieku poniżej 18 roku życia, jednakże w takim przypadku niezbędne jest dołączenie pisemnej zgody jego prawnych opiekunów (do zgłoszenia należy dołączyć skan zgody prawnego Opiekuna).

§3. Warunki udziału w Konkursie.

Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1. Zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Zgłoszenie przez Uczestnika pracy do Konkursu jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Własnoręcznie wykonać pracę na podstawie wybranych przez siebie inspiracji konkursowych publikowanych przez Organizatora na stronie www.royal-stone.pl oraz w serwisie Facebook na fanpage https://www.facebook.com/fanpageroyalstone).
3. Zgłaszana przez Uczestnika praca winna zostać WYKONANA SPECJALNIE na niniejszy Konkurs (tj. po terminie ogłoszenia Konkursu). Zdjęcie pracy konkursowej nie może być przez Uczestnika opublikowane przed zgłoszeniem do Konkursu, ani do momentu oficjalnej publikacji ALBUMU KONKURSOWEGO przez Organizatora. Po publikacji albumu Uczestnik może publikować swoją pracę we wszelkich dostępnych mu kanałach internetowych (w tym udostępniać album Organizatora lub jego część).
4. Konkurs dzieli się na 12 konkursów cząstkowych. Inspiracje ogłaszane będą w 4 terminach/częściach, po 3 tematy. Uczestnik może wziąć udział w dowolnie wybranych przez siebie konkursach cząstkowych (inspiracjach). Oznacza to, że nie ma obowiązku brania udziału w każdym konkursie cząstkowym (inspiracji).
5. Do każdej inspiracji konkursowej (jednego konkursu cząstkowego) Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace. W przypadku gdy Uczestnik zgłosi więcej niż 3 prace do danej inspiracji, wówczas do Konkursu zostaną przyjęte tylko trzy z nich. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania samodzielnego wyboru prac, w przypadku braku jednoznacznych wskazań ze strony Uczestnika.
Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu minimalnie 1 pracę a maksymalnie 36 prac, po 3 do każdej z 12-tu opublikowanych przez Organizatora inspiracji konkursowych.
6. Wymagania dotyczące pracy, którą można zgłosić do konkursu określa § 4 Regulaminu.
7. Zgłaszana do Konkursu praca nie może naruszać tzw. „dobrego smaku”, jak również obrażać uczuć innych. W przypadku powstania wątpliwości decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu pracy do konkursu należy wyłącznie do Organizatora.
8. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice biżuteryjnej.

§4. Praca konkursowa.

Zgłaszana do Konkursu praca musi stanowić BIŻUTERIĘ przeznaczoną dla LUDZI (kobiet, mężczyzn, dzieci). Pracę konkursową może stanowić klasyczna biżuteria typu naszyjnik, wisior, broszka, brelok, pierścionek czy kolczyki lub ozdoba biżuteryjna (np. wachlarz, fascynator) albo aplikacja (np. na buty, pasek, nakrycie głowy, ubranie itp.) przy wyraźnym zaznaczeniu w opisie, który element (jeżeli jest on tylko częścią składową) jest wykonany przez Uczestnika własnoręcznie, a który jest elementem gotowym pozyskanym z innych źródeł). Do Konkursu nie mogą być zgłoszone ozdoby biżuteryjne z przeznaczeniem dla zwierząt, lalek, przedmiotów ani elementy wystroju wnętrz.
2. Praca Konkursowa musi nawiązywać do inspiracji. W przypadku nie korespondowania pracy Uczestnika z opublikowaną inspiracją konkursową (praca niezgodna z podanym przez Organizatora tematem) Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia i nie przyjęcia pracy do Konkursu. Ostateczną decyzję dotyczącą zgodności pracy z tematem konkursowej inspiracji podejmuje Organizator, bez obowiązku podania uzasadnienia swojej decyzji.
3. Do Konkursu można zgłosić pojedynczą biżuterię (np. parę kolczyków) lub KOMPLET nie przekraczający 2 elementów (np. parę kolczyków wraz z bransoletką). Konfiguracja kompletów jest dowolna i pozostaje do decyzji Uczestnika.

§5. Zgłoszenie do Konkursu i konkursowy harmonogram.

1. Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać wyłącznie w terminach określonych przez Organizatora. Zgłoszenia nadesłane po wyznaczonych przez Organizatora terminach nie zostaną przyjęte.
2. Harmonogram publikacji inspiracji konkursowych oraz terminów nadsyłania zgłoszeń prac na podstawie poszczególnych inspiracji konkursowych:

Numer/nazwa inspiracji Data opublikowania inspiracji Termin zgłaszania prac konkursowych Data publikacji albumu konkursowego Ogłoszenie wyników
Inspiracja nr 1 – “OŁOWIANY ŻOŁNIERZYK” 25.01.2022 21.02.2022 (godz. 10.00) 25.02.2022 04.03.2022
Inspiracja nr 2 – “CALINECZKA” 25.01.2022 14.03.2022 (godz. 10.00) 18.03.2022 25.03.2022
Inspiracja nr 3 – “KRÓLOWA ŚNIEGU” 25.01.2022 04.04.2022 (godz. 10.00) 08.04.2022 15.04.2022
Inspiracja nr 4 – “KOPCIUSZEK” 05.04.2022 25.04.2022 (godz. 10.00) 29.04.2022 06.05.2022
Inspiracja nr 5 – “PAN TWARDOWSKI” 05.04.2022 16.05.2022 (godz. 10.00) 20.05.2022 27.05.2022
Inspiracja nr 6 – “LAMPA ALLADYNA” 05.04.2022 13.06.2022 (godz. 10.00) 17.06.2022 24.06.2022
Inspiracja nr 7 – “MULAN” 14.06.2022 11.07.2022 (godz. 10.00) 15.07.2022 22.07.2022
Inspiracja nr 8 – “JAŚ I MAŁGOSIA” 14.06.2022 8.08.2022 (godz. 10.00) 12.08.2022 19.08.2022
Inspiracja nr 9 – “MAŁA SYRENKA” 14.06.2022 29.08.2022 (godz. 10.00) 02.09.2022 09.09.2022
Inspiracja nr 10 – “KRÓLEWNA ŚNIEŻKA” 23.08.2022 12.09.2022 (godz. 10.00) 16.09.2022 23.09.2022
Inspiracja nr 11 – “POCAHONTAS” 23.08.2022 03.10.2022 (godz. 10.00) 07.10.2022 14.10.2022
Inspiracja nr 12 – “ŻAR PTAK” 23.08.2022 24.10.2022 (godz. 10.00) 28.10.2022 04.11.2022

3. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: kalendarz@royal-stone.pl
4. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) W tytule e-mail: Imię i Nazwisko Uczestnika oraz nazwę inspiracji, np.: Anna_Kowalska_Królowa_Śniegu
b) W treści e-maila: – oświadczenia Uczestnika o treści zgodnej ze wzorem znajdującym się na końcu Regulaminu, w tym zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem, – określenie rodzaju biżuterii (np. bransoletka, komplet kolczyków z naszyjnikiem, itp.),
-technika wykonania pracy;
c) W załączniku wiadomości e-mail: zdjęcie pracy (plik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika, np. Anna_Kowalska). Nieoznaczenie załącznika w podany sposób może spowodować zagubienie zdjęcia konkursowego i w konsekwencji nie umieszczenie go w albumie konkursowym.
W przypadku chęci zgłoszenia do jednego konkursu cząstkowego więcej prac niż jednej (maksymalna liczba to 3) należy:
- zdjęcia każdej z nich wysłać jako oddzielne zgłoszenie w osobnych wiadomościach e-mail.
- opisać zdjęcia np. Anna_Kowalska1, Anna_Kowalska2 itd.

5. Praca oraz zdjęcie przesłane przez Uczestnika na Konkurs nie może naruszać praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
6. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik udziela tym samym Organizatorowi (oraz osobom/podmiotom współpracujących z Organizatorem) upoważnienia do nieodpłatnego korzystania z autorskich praw majątkowych do przesłanych zdjęć w celu ich wykorzystania w publikacjach związanych z Konkursem, jak również w innych publikacjach związanych z twórczością handmade, w tym rozpowszechniania zarówno w formie drukowanej jak też za pośrednictwem mediów elektronicznych (internet). Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora (Imię, Nazwisko oraz adresy do administrowanych przez Uczestnika stron/profili w sieci www) oraz upoważnia do umieszczania tych danych i ich rozpowszechniania we wszelkich publikacjach w formie drukowanej oraz elektronicznej. W przypadku cofnięcia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przed ogłoszeniem wyników Konkursu zgłoszona przez niego praca zostanie wyłączona z Konkursu.
7. Uczestnik wyraża zgodę na obróbkę graficzną nadesłanego zdjęcia pracy konkursowej przez Organizatora w sposób dowolny w celu dostosowania do zamierzonej publikacji.

§6. Wymagania dotyczące zdjęć pracy.

1. Przesłane przez Uczestnika zdjęcie powinno być możliwie najlepszej jakości, mieć jednolite tło i prezentować na zdjęciu całą pracę w sposób umożliwiający jej właściwą ocenę przez konkursowe Jury. Dopuszczalne jest aby w tle znalazły się inne elementy dopełniające zdjęcie, które nie ograniczą jednak czytelności samej pracy ani w żaden sposób jej nie przysłonią. Zdjęcie nie może być wykonane na modelu/modelce. Zdjęcie powinno obejmować całość biżuterii. Oczekiwane minimalne parametry zdjęcia: rozdzielczość min. 2000×2000 pikseli, 72 DPI, dobra ostrość zdjęcia, brak prześwietleń i nadmiernej obróbki graficznej pogarszającej jakość zdjęcia i czytelność uwidocznionej na nim pracy.
2.Po ogłoszeniu wyników poszczególnych etapów Konkursu Uczestnicy, których prace zajęły I miejsce zobowiązani są do skontaktowania się z Organizatorem w celu ustalenia czy zdjęcie pracy przesłane przez Uczestnika w zgłoszeniu konkursowym będzie wystarczające dla celów poligraficznych (tj. wykorzystania przy składzie i druku Kalendarza biżuteryjnego Royal-Stone na rok 2023). Z tego powodu Uczestnik powinien zachować pracę konkursową do czasu ogłoszenia wyników etapu Konkursu, w którym wziął udział na wypadek, gdyby zaszła konieczność wykonania dodatkowych zdjęć pracy.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji w drukowanej wersji Kalendarza Royal-Stone 2023 zdjęcia pracy laureatów Konkursu którzy zajęli I, II i III miejsca jeśli jednocześnie jakość nadesłanego zdjęcia będzie niewystarczająca dla celów poligraficznych, albo ujęcie lub inscenizacja/kolor tła pracy nie będą zgodne z założonym przez Organizatora projektem Kalendarza.

§7. Sposób wyłonienia Zwycięzców.

1. Zwycięzców każdego z etapów Konkursu wybiera Jury powoływane przez Organizatora, w którego skład wchodzą:
– Członkowie przedstawieni w chwili rozpoczęcia Konkursu;
– Laureaci I miejsc konkursu Kalendarz Royal-Stone 2022 zgodnie z zasadą, że zwycięzcy stycznia, lutego i marca będą oceniać prace przyjęte do I części Konkursu, itd…
– Wybrani członkowie grupy konkursowej Royal-Stone konkursy biżuteryjne. Łączy nas rękodzieło w serwisie Facebook (jedna osoba do jednego tematu/inspiracji).
2. Jury ocenia:
– zgodność pracy z tematem Konkursu;
– oryginalność pomysłu;
– jakość wykonanej pracy;
– walory artystyczne.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na fanpage www.facebook.com/fanpageroyalstone, jak też mogą być opublikowane w innych serwisach administrowanych przez Organizatora, a także przez osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem.
4. Pierwsze miejsce w Konkursie może zostać przyznane Uczestnikowi maksymalnie jeden raz.
5. Informacja o wynikach Konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na fanpage (https://pl-pl.facebook.com/fanpageroyalstone) w datach podanych w tabeli w § 5. W późniejszym terminie wyniki Konkursu zostaną opublikowane również na blogu pod adresem www.blog.royal-stone.pl

§8. Nagrody w Konkursie.

1. Organizator przewiduje następujące nagrody dla Laureatów każdego z konkursów cząstkowych:
I miejsce – publikacja zdjęcia pracy w Kalendarzu Royal-Stone na rok 2023 (zdjęcie główne karty miesiąca), – bon na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 500,00 zł, – karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu).
Łączna ilość nagród: 12
II miejsce – publikacja zdjęcia pracy w Kalendarzu Royal-Stone na rok 2023 (zdjęcie małe) – bon na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 200,00 zł, – karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu).
Łączna ilość nagród: 12
III miejsce – publikacja zdjęcia pracy w Kalendarzu Royal-Stone na rok 2023 (zdjęcie małe) – bon na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 100,00 zł, – karta VIP do sklepów Royal-Stone (18% rabatu).
Łączna ilość nagród: 12
Nagroda publiczności – bon na zakupy w sklepie www.royal-stone.pl o wartości 50,00 zł (nagroda dla pracy, która zbierze najwięcej kliknięć „Lubię to” (łącznie z pozostałymi pozytywnymi emotkami) pod zdjęciem opublikowanym w albumie konkursowym na fanpage Royal-Stone)
Łączna ilość nagród: 12
2. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia w każdym z tematów Konkursu, a także przyznać miejsca równorzędne (ex aequo).
3. Bonu towarowego nie można wymienić na równowartość w pieniądzu. Nagrody w postaci bonu będą wysłane e-mailem w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

§9. Ochrona praw autorskich.

Mając na względzie poszanowanie własności intelektualnej jak również promowanie osób dla których tworzenie biżuterii jest pasją Organizator wprowadza następujące zasady postępowania w przypadku prac noszących znamiona plagiatu:
1. Organizator korzystając z posiadanej wiedzy, jak również ogólnodostępnych środków może weryfikować wszystkie nadsyłane prace pod kątem naruszenia praw autorskich.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w wyżej wskazanym zakresie Uczestnik może zostać poproszony o wykazanie autentyczności nadesłanej pracy np. poprzez przesłanie zdjęć z procesu jej tworzenia.
3. Uczestnik lub inna osoba nie będąca Uczestnikiem Konkursu w rozumieniu niniejszego regulaminu podejrzewająca iż którakolwiek z prac może stanowić plagiat powinna wskazać Organizatorowi źródło naruszonych praw autorskich oraz biżuterię lub jej projekt stanowiącą przedmiot naruszenia własności intelektualnej.
4. W przypadku gdyby naruszenie cudzej własności intelektualnej było oczywiste lub gdyby Uczestnik odmówił wykazania swoich praw autorskich albo argumenty przez niego przedstawione będą budziły wątpliwości Organizatora, wówczas Organizator ma prawo wyeliminować taką pracę na każdym etapie Konkursu.

§10. Postanowienia dodatkowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia konkursowego w przypadku gdy:
a) zdjęcia są słabej jakości, niewystarczającej do przygotowania estetycznej prezentacji konkursowej;
b) praca posiada niskie walory artystyczne;
c) praca jest niezgodna z zasadami Konkursu wskazanymi przez Organizatora lub gdy związek pracy z tematem inspiracji jest niejasny;
d) zostało nadesłane po terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie;
e) Autor zgłoszenia nie odpowiada na wiadomość e-mail od Organizatora w ciągu 2 dni;
f) w każdym innym przypadku uzasadnionym niniejszym Regulaminem.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.royal-stone.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie trwania Konkursu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi w miejscach publikacji Regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

DODATEK. Wzór informacji dodatkowej, którą należy zawrzeć w treści e-maila wraz z każdym zgłoszeniem pracy do Konkursu:
1. Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu Kalendarz Royal-Stone 2023 i w pełni go akceptuję.
2. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora (Royal-Stone) oraz osoby/podmioty współpracujące z Organizatorem dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu Kalendarz Royal-Stone 2023.
4. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
5. Oświadczam, że praca na Konkurs została wykonana przeze mnie osobiście i nie narusza ona praw autorskich innych osób.
6. Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca została wykonana specjalnie na Konkursu Kalendarz Royal-Stone 2023 na podstawie inspiracji konkursowej i po jej ogłoszeniu przez Organizatora i nie była wcześniej publikowana.
Oświadczam, że zdjęcie pracy przesłane przeze mnie do Konkursu nie narusza praw autorskich innych osób.
7. Pracą konkursowa jest biżuteria w postaci: (określić rodzaj – bransoletka, kpl. naszyjnik z kolczykami, itp.)...........
8. Praca została wykonana w technice…...............

Oświadczenie dodatkowe dla osób zgłaszających pracę wykonaną na podstawie tutoriala (jeśli dotyczy).
9. Oświadczam, że praca Konkursowa została wykonana w oparciu o tutorial:................(nazwa)................ (autor)
Podpis: Imię i Nazwisko

royal-stone.pl - wszelkie prawa zastrzeżone.

Powered by i-systems.pl

zamknij

Żeby zjeść, trzeba je mieć! Lubimy ciasteczka, więc i nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Jeśli Ty ich nie lubisz, to zawsze możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.