Masz pytanie? Zadzwoń: 22 721 00 54 od 8.30 do 16.30 lub napisz: e-mail: info@royal-stone.pl

Konkurs KRÓLOWA TUTORIALI

REGULAMIN KONKURSU „KRÓLOWA TUTORIALI”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.Organizatorem Konkursu „KRÓLOWA TUTORIALI” zwanego dalej „Konkursem” jest firma: royal-stone.pl Marek Górski z siedzibą w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego, ul. Mała 3, NIP: 592-179-68-29.
2. Celem Konkursu jest promocja marki Royal-Stone i twórców biżuterii handmade.
3. Konkurs trwa od 22.01.2018 do 23.02.2018 roku.
4. TERMIN ZGŁASZANIA PRAC W ALBUMIE KONKURSOWYM UPŁYWA DNIA 19.02.2018 roku do godz. 10.00 – zapoznaj się koniecznie z Warunkami Udziału w Konkursie ( § 3 Regulaminu).
5. Zdjęcia prac zgłaszanych do konkursu należy DODAWAĆ SAMODZIELNIE DO ALBUMU KONKURSOWEGO –KRÓLOWA TUTORIALI, który jest opublikowany w grupie: „Biżuteryjne tutoriale, porady, warsztaty, handmade, diy”
6. Konkurs jest organizowany dla członków grupy „Biżuteryjne tutoriale, porady, warsztaty, handmade, diy”
§ 2. Uczestnicy
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która samodzielnie wykona i zgłosi do Konkursu pracę – BIŻUTERIĘ, w której wykorzystane zostaną własnoręcznie wykonane elementy stworzone na podstawie dowolnego tutorialu publikowanego na blogu: www.blog.royal-stone.pl. W dalszej części regulaminu osoba ta zwana jest „Uczestnikiem”.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz osoby dla nich najbliższe.
§ 3. Warunki udziału w Konkursie
Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1. Zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Zgłoszenie przez Uczestnika pracy do Konkursu jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Wykonać pracę biżuteryjną po dacie ogłoszenia Konkursu w której wykorzystane zostaną własnoręcznie wykonane elementy stworzone na podstawie dowolnego tutorialu publikowanego na blogu: www.blog.royal-stone.pl. Organizator konkursu dopuszcza drobne modyfikacje w projekcie, nie przekraczające 20% podstawowego wzoru. Limit ten nie dotyczy kolorystyki oraz wykorzystywanych materiałów, dając Uczestnikowi dowolność w ich zastosowaniu.
3. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace
4. Zgłaszana do Konkursu praca musi stanowić BIŻUTERIĘ i być projektem ukończonym.
5. Przedmiotem zgłoszenia nie mogą być komplety biżuterii.
6. Zgłaszana do Konkursu praca nie może obrażać uczuć innych, jak również naruszać tzw. „dobrego smaku”. W przypadku powstania wątpliwości decyzja o przyjęciu lub nie przyjęciu pracy do konkursu należy wyłącznie do Organizatora.
§ 4. Zgłoszenie do Konkursu
1. Zdjęcie pracy należy dodać do albumu konkursowego najpóźniej do dnia 19.02.2018 roku do godz. 10.00.
2. Zamieszczenie zdjęcia w albumie konkursowym.
3. Wysyłanie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi (oraz osobom/podmiotom współpracujących z Organizatorem) upoważnienia do nieodpłatnego korzystania z autorskich praw majątkowych do przesłanych zdjęć w celu ich wykorzystania w publikacjach związanych z Konkursem, jak również w innych publikacjach związanych z twórczością handmade, w tym rozpowszechniania zarówno w formie drukowanej, jak też za pośrednictwem mediów elektronicznych (Internet).
§ 5. Sposób wyłonienia Zwycięzców
1. Zwycięzców wybiera Jury powołane przez Organizatora. Jury wyłaniając Zwycięzców będzie oceniać:
Zbieżność pracy z tutorialem (min. 80%), estetykę pracy i staranność wykonania.
2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na fanpage’u https://pl-pl.facebook.com/fanpageroyalstone.
§ 6. Nagrody w Konkursie
1. Organizator przewiduje następujące nagrody dla laureatów:
I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 150zł
II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 100zł
III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 50zł

Nagrody będą wysłane w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.
§ 9. Postanowienia dodatkowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia konkursowego (usunięcia z albumu konkursowego) w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej ww.royal-stone.pl oraz w plikach grupy „Biżuteryjne tutoriale, porady, warsztaty, handmade, diy”
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie trwania Konkursu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi w miejscach publikacji Regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

royal-stone.pl - wszelkie prawa zastrzeżone.

Powered by i-systems.pl

zamknij

Żeby zjeść, trzeba je mieć! Lubimy ciasteczka, więc i nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Jeśli Ty ich nie lubisz, to zawsze możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.