Zakupy online i stacjonarnie ~ Darmowa dostawa od 190 zł ~ 14 dni na zwrot ~ Wysyłka za granicę ~ Co tydzień Królewski Czwartek -50% ~ Zapytaj o rabat VIP

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ROYAL-STONE.PL

OWNIK POJĘĆ

 • Sprzedający – właściciel sklepu internetowego royal-stone.pl.
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego royal-stone.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 • Sklep – sklep internetowy royal-stone.pl.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.royal-stone.pl® działający pod adresem www.royal-stone.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej oraz hurtowej akcesoriów do wyrobu biżuterii (kamienie półszlachetne i ozdobne, koraliki, kryształki, akcesoria metalowe i srebrne, rzemienie, linki i gumki jubilerskie, artykuły pasmanteryjne, narzędzia, akcesoria jubilerskie itp.).
 2. Właścicielem sklepu internetowego royal-stone.pl jest: Royal-Stone Anna Miklaszewska, Ul. Mała 3, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, NIP: 825-169-28-21, REGON: 017514160.
 3. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 4. W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądnie stron internetowych wyposażone w klawiaturę lub inne urządzenia wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych oraz dostęp do Internetu.
 5. Produkty i ceny prezentowane na stronach sklepu internetowego royal-stone.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowej stronie sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie. Podane ilości i gramatura oraz wielkości produktów mogą się minimalnie różnić (+/-5%).
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 7. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.
 8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby widoczny stan magazynowy produktów pokrywał się z dostępnym stanem faktycznym. W przypadku braku produktów znajdujących się w zamówieniu, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i strony wspólnie ustalą dalszy przebieg realizacji zamówienia.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych w Royal-Stone Anna Miklaszewska jest Anna Miklaszewska.

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z nami telefonicznie pod nr tel. 22 721 00 54, przesyłając wiadomość e-mail na adres: info@royal-stone.pl albo pisemnie przesyłając korespondencję na adres Royal-Stone Anna Miklaszewska, ul. Mała 3, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego.
 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w jego bazie oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów.
 3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Sprzedający informuje, że dokonując wyboru firmy wysyłkowej celem realizacji zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych tej firmie tj. “Poczta-Polska” – Poczta Polska SA, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, “Paczkomaty” – Inpost Sp. z o.o., ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, “Kurier GLS” – General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. ul. Tęczowa 10, Głuchowo 62-052 Komorniki, “Kurier DHL” – DHL Express Poland Sp. Z O.O., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa.
 6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwymi danymi Klienta.
 7. Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie

Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Royal-Stone Anna Miklaszewska

§3. WARUNKI ZŁOŻENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Unii Europejskiej.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.royal-stone.pl poprzez udostępniony na niej formularz zamówienia.
 3. Warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza i poprawne podanie wszystkich niezbędnych danych ( w tym m.in. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail)
 4. Kupujący może skorzystać z kodu rabatowego, jeśli w trakcie dokonywania zakupu taki kod jest aktywny i zostanie przez Kupującego poprawnie wpisany w koszyku. W przypadku akcji promocyjnych informacja o aktywnym kodzie rabatowym może być udostępniona m.in. na banerach reklamowych w sklepie royal-stone.pl, blog.royal-stone.pl, postach w serwisach Facebook oraz Instagram, newsletterze, drukowanych materiałach reklamowych, niektórych czasopismach branżowych, w sklepach stacjonarnych. W przypadku, gdy aktywny jest więcej niż jeden kod rabatowy Kupujący może skorzystać tylko z jednego, dowolnie wybranego przez siebie kodu. Rabaty z różnych kodów nie sumują się.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w następujących przypadkach:
  1. błędnego lub tylko częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz / lub brak potwierdzenia zamówienia;
  2. braku zaksięgowania należnej wpłaty na wskazanym koncie w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, a w przypadku zakupu produktów objętych promocją “Królewski Czwartek -50%” w terminie 3 dni; (Promocyjne produkty dostępne w maksymalnej ilości 10 jednostek dla każdego Kupującego/Odbierającego zamówienie jako “odbiór osobisty”).
  3. wyboru opcji dostawy niezgodnej ze stanem faktycznym (tj. złożenie pierwszego zamówienia jako domówienie, które jest bezpłatne tylko i wyłącznie dla kolejnych otwartych zamówień, które mogą być połączone w jedną przesyłkę lub złożenie zamówienia jako domówienia kiedy klient nie ma żadnego zamówienia ze statusem “nowe zamówienie”. Do zamówień ze statusem “przekazano do realizacji” oraz innymi statusami poza statusem “nowe zamówienie” nie można robić “domówień”.
  4. braku odbioru wysłanej przesyłki;
  5. w przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego).
 6. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). W przypadku wyboru faktury VAT wymagane jest zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas wypełniania formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych (w przypadku firm konieczne jest podanie numeru NIP). W przypadku braku dostępności niektórych produktów, Sprzedający dopuszcza wystawienie częściowych paragonów lub faktur.
 7. Produkty w ofercie sklepu, których poszczególne egzemplarze różnią się pomiędzy sobą wzorem, odcieniem i kształtem co wynika z ich natury (np. nieregularne i różnokolorowe kamienie naturalne) wybieramy losowo. W przypadku prośby Klienta umieszczonej w uwagach do zamówienia możemy podjąć próbę wyboru egzemplarza zbliżonego do życzenia Klienta, jednakże jeśli nie będzie to możliwe zostanie wysłany egzemplarz wybrany losowo bez odrębnego kontaktu z Klientem. Sytuacja, w której Klient otrzyma egzemplarz nie spełniający jego indywidualnych oczekiwań nie może być przedmiotem reklamacji.
 8. Wszystkie indywidualne ustalenia (zmiany w wysyłce, rezygnacje itp.) są możliwe jedynie poprzez kontakt mailowy na adres: info@royal-stone.pl.
 9. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania przesyłki oraz czas dostawy. Średni czas przygotowania przesyłki (od złożenia do wysłania przez Sprzedającego) to 1 dzień roboczy. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do otrzymania przez Kupującego) wynosi 2 dni robocze. Sprzedający zakłada, że maksymalny czas na przygotowanie przesyłki to 5 dni roboczych.
 10. W wyjątkowych sytuacjach czas przygotowania zamówienia może się opóźnić, o czym Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego drogą mailową. W przypadku przekroczenia 14 dni roboczych, w drodze indywidualnych ustaleń (drogą mailową) Kupujący ma prawo do dalszego oczekiwania na zamówienie lub rezygnacji z opóźnionego zamówienia.
 11. W przypadku rezygnacji z zamówienia Sprzedający dokona zwrotu wpłaty za zamówiony produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia na wskazane przez Klienta konto.

§4. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 3. Całkowity koszt zamówienia (cena zamówionego produktu + koszty przesyłki) jest widoczny dla Klienta podczas wypełniania formularza zamówienia.
 4. Aktualny cennik kosztów przesyłki:
Rodzaj wysyłki Wartość zamówienia do 190zł Wartość zamówienia powyżej 190zł
Kurier DHL 13,90 zł gratis
Kurier DHLPOBRANIE 19,90 zł 19,90 zł
Poczta Polska* 11,90 zł gratis
Paczkomaty 10,90 zł gratis

UWAGA: Wysyłki Pocztą Polską realizowane są we wtorki i piątki. Pozostali spedytorzy w każdy dzień roboczy.

Odbiory osobiste w sklepie Royal-Stone w Warszawie, ul. Żelazna 67 lok.18. Za zamówienie z opcją odbiór osobisty należy zapłacić z góry przelewem, nie ma możliwości zapłaty gotówką w miejscu realizowania odbioru osobistego. Zamówienie należy odebrać w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o gotowości do odbioru.

Wartość zamówienia Wartość zamówienia do 40zł Wartość zamówienia powyżej 40zł
Koszt dostawy do punktu odbioru 5 zł 0 zł

 1. Zamówienia są wysyłane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) za pośrednictwem firm: DHL, Inpost (Paczkomaty) lub Poczta Polska na adres wskazany w formularzu. Średni czas dostawy to 1 dzień roboczy.
 2. Szczegółowy opis dotyczący sposobów dostarczenia przesyłek i warunków świadczenia usług znajduje się na stronach naszych dostawców usług transportowych (kurier DHL, Poczta-Polska, Paczkomaty).
 3. Średni czas dostawy jest zależny od wybranego sposobu dostawy, o czym Kupujący jest powiadamiany w trakcie składania zamówienia.
 4. Każdą przesyłkę kurierską wskazane jest otworzyć w obecności kuriera. Ważnym elementem przy składaniu reklamacji uszkodzonej lub niekompletnej przesyłki powinien być protokół sporządzony przez kuriera w chwili otrzymania przesyłki z oznaczoną datą i godziną. W zaistniałej sytuacji wskazany jest niezwłoczny kontakt Kupującego ze Sklepem. Każdy Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier na żądanie Kupującego ma obowiązek sporządzić protokół szkody lub rozbieżności towaru z zamówieniem.
 5. Nieodebranie przesyłki i skutkujący tym zwrot przesyłki do Sprzedającego skutkuje obciążeniem Kupującego kosztami z tym związanymi tj.
  1. Przesyłka kurierska – 13,90zł
  2. Przesyłka kurierska pobraniowa – 19,90zł
  3. Paczkomaty – 10,90zł
  4. Poczta-Polska – 11,90zł
  5. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki skompletowanej wg zamówienia z opcją “Odbiór osobisty sklep Royal-Stone Warszawa ul. Żelazna” w terminie 30 dni od dnia powiadomienia przesyłka zostanie zwrotnie przekazana do siedziby sprzedającego. Zlecenie przez Kupującego ponownego przygotowania zamówienia do odbioru w sklepie w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 lok. 18 będzie dodatkowo płatne w kwocie 9,90 zł.
  6. W przypadku nieodebrania przez Kupującego opłaconej przesyłki będzie ona przechowywana przez Sprzedającego. Kupujący zobowiązuje się ponieść koszty logistyczne w wysokości 5zł za każde 30 dni przechowywania przesyłki. Opłata logistyczna będzie naliczana od 8-go dnia licząc od daty otrzymania zwrotu przesyłki.
 6. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 7. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Aktualnie dostępne metody płatności to:
  1. Płatności internetowe (w tym m.in. e-przelew, płatności kartami kredytowymi, PayPal) obsługiwane przez serwis Przelewy24 oraz system PayByNet. Wszystkie dane przesyłane są w bezpiecznym i szyfrowanym połączeniu. Serwis Przelewy24 jest własnością firmy DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayByNet to system opracowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A (ul. rtm. W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113064, NIP 526-030-05-17, REGON 012105474, kapitał zakładowy i wpłacony 5.445.000 zł.).
  2. Bezpośredni przelew na konto bankowe: 46 2490 0005 0000 4600 9596 8973 (Alior Bank) podając w tytule przelewu numer zamówienia.
  3. Płatność gotówką przy odbiorze (przesyłka pobraniowa)

§5.ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Prawo to nie przysługuje w przypadku zakupu na firmę (faktura VAT).
 2. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej (poprzez wysłanie e-maila na adres zwroty@royal-stone.pl) oraz odesłać zwracane produkty wraz z dowodem zakupu towaru (załączając również wypełniony wzór odstąpienia od umowy) na adres: royal-stone.pl, ul. Mała 3, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego z dopiskiem „ZWROT”. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać tutaj: WZÓR OŚWIADCZENIA – ZWROT
 3. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Klient zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość konsument odpowiada za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
 5. Zwrotom nie polegają towary przygotowane na indywidualne zapotrzebowanie Klienta (towary cięte ze zbiorczej szpuli np. sznurki sutasz, taśmy, łańcuchy, druty), a także warsztaty biżuteryjne.
 6. Termin zwrotu towarów do Sprzedającego to 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktów (w przypadku zwrotu wszystkich zakupionych produktów w danym zamówieniu) do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.
 8. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu należności przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba, że strony ustalą inaczej.
 10. Reklamacje w związku z niezgodnością towaru z umową rozpatrywane i załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a w sporach pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem rozpatrywane są i załatwiane w terminach określonych w ustawie z dnia 27. lipca 2002r. o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 11. Kupujący, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności.
 12. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o niezgodności towaru z umową, za pośrednictwem poczty elektronicznej (poprzez wysłanie e-maila na adres reklamacje@royal-stone.pl), załączając szczegółowy opis tej niezgodności oraz odesłać reklamowane produkty wraz z dowodem zakupu towaru na adres: royal-stone.pl, ul. Mała 3, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego z dopiskiem „REKLAMACJA”. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych.WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI
 13. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu tych kosztów.

§5. PRAWA AUTORSKIE

 1. Cała zawartość witryny internetowej www.royal-stone.pl (zdjęcia, fotografie, opracowania graficzne, ekspozycje, publikacje, teksty) jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego. Publikowane treści stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie i rozpowszechnianie takich materiałów bez uprzedniej zgody autora jest zabronione pod rygorem poniesienia odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 2. Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, a sprawca ponosi odpowiedzialność karną regulowaną przepisami: art. 115 – 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 07.07.2014r.

royal-stone.pl - wszelkie prawa zastrzeżone.

Powered by i-systems.pl

zamknij

Żeby zjeść, trzeba je mieć! Lubimy ciasteczka, więc i nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Jeśli Ty ich nie lubisz, to zawsze możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.